To the central content area :::
ประกาศข่าวสาร-內頁
::: To the bottom Area

นักศึกษาต่างชาติกักกันโรคไม่ต้องกังวล สตม.ไต้หวันเชิญชวนใช้งานระบบยื่นสมัครออนไลน์เพื่อยื่นขอใบถิ่นที่อยู่

2020-09-11 09:30

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไต้หวัน (สตม.ไต้หวัน) สถานีบริการที่ 1 นครเกาสง ต้องการที่จะประชาสัมพันธ์ระบบยื่นสมัครออนไลน์สำหรับชาวต่างชาติและนักศึกษาต่างชาติ โดยในวันนี้ (11 ก.ย.) ได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยด้านภาษาเหวินเจ่า เพื่อเข้าร่วมการสัมมนาฝึกอบรมต้อนรับนักศึกษาใหม่เพื่ออธิบายถึงวิธีการใช้งานระบบยื่นสมัครออนไลน์สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งง่ายและสะดวกสบายพอๆ กับการซื้อของออนไลน์ เพียงแค่เปลี่ยนแนวคิดเป็นการซื้อใบถิ่นที่อยู่แบบออนไลน์กับสตม.ไต้หวัน และแปลงรายการที่คุณต้องการซื้อเป็นรายการที่คุณต้องการสมัคร ซึ่งนักศึกษาต่างให้ความสนใจในระบบดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง

การทยอยเปิดของมหาวิทยาลัยในประเทศในเดือนก.ย. ศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคติดต่อไต้หวันได้ค่อยๆ คลายมาตรการจำกัด นักศึกษาต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาศึกษาในไต้หวัน อย่างไรก็ตามการแพร่ระบาดในต่างประเทศยังคงมีความรุนแรง การเริ่มต้นภาคการศึกษาใหม่เป็นช่วงพีคที่นักศึกษาเดินทางไปยื่นขอใบถิ่นที่อยู่ (ARC) หรือต่อใบถิ่นที่อยู่ที่สตม.ไต้หวัน ทำให้ในแต่ละสถานีบริการมีผู้คนต่อแถวเข้าคิวเป็นจำนวนมาก เพื่อประหยัดเวลาในการรอของนักศึกษาและหลีกเลี่ยงการติดเชื้อเป็นกลุ่ม สตม.ไต้หวันจึงได้เชิญชวนให้นักศึกษาต่างชาติใช้งานระบบยื่นสมัครออนไลน์เพื่อขอใบถิ่นที่อยู่ในระหว่างการกักกันโรคได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องออกไปข้างนอก ซึ่งประหยัดทั้งเวลา ปลอดภัย และเป็นการปกป้องสุขภาพของประชาชนด้วย

เมื่อนักศึกษาขอใบถิ่นที่อยู่ ต่อใบถิ่นที่อยู่ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวก็สามารถทำได้ผ่านระบบออนไลน์ และใช้เวลาดำเนินการเพียง 5 วันทำการเท่านั้น จากนั้นระบบจะส่งหนังสือแจ้งการชำระเงินออนไลน์ไปยังผู้สมัครโดยอัตโนมัติ ซึ่งระบบมีวิธีการชำระเงินที่หลากหลาย เช่น บัตรเครดิต เอทีเอ็ม การชำระเงินบัญชีเสมือน หรือร้านสะดวกซื้อรายใหญ่ 4 แห่ง เป็นต้น หลังจากดาวน์โหลดใบเสร็จรับเงินแล้วคุณสามารถไปรับไปถิ่นที่อยู่ได้ที่สถานีบริการ

นายซู่ จื่อฉวน (徐志權) ผู้อำนวยการสถานีบริการที่ 1 นครเกาสงกล่าวว่า ระบบยื่นสมัครออนไลน์ไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดเวลาการเดินทางอันมีค่าและเวลาในการรอคิว แต่ยังเป็นการช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคด้วย เพื่อช่วยให้สถานศึกษาและนักศึกษามีความคุ้นเคยกับระบบดังกล่าว ทางสถานศึกษาสามารถติดต่อสถานีบริการแต่ละแห่งเพื่อให้เดินทางไปบรรยายได้ สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 07-7151660

 

 

เจ้าหน้าที่สถานีบริการที่ 1 นครเกาสงเดินทางไปมหาวิทยาลัยด้านภาษาเหวินเจ่าเพื่ออธิบายถึงวิธีการใช้งานระบบยื่นสมัครออนไลน์สำหรับนักศึกษาต่างชาติ (ภาพจาก สถานีบริการที่ 1 นครเกาสง)

(說明:เจ้าหน้าที่สถานีบริการที่ 1 นครเกาสงเดินทางไปมหาวิทยาลัยด้านภาษาเหวินเจ่าเพื่ออธิบายถึงวิธีการใช้งานระบบยื่นสมัครออนไลน์สำหรับนักศึกษาต่างชาติ (ภาพจาก สถานีบริการที่ 1 นครเกาสง))

เจ้าหน้าที่สถานีบริการที่ 1 นครเกาสงเดินทางไปมหาวิทยาลัยด้านภาษาเหวินเจ่าเพื่ออธิบายถึงวิธีการใช้งานระบบยื่นสมัครออนไลน์สำหรับนักศึกษาต่างชาติ (ภาพจาก สถานีบริการที่ 1 นครเกาสง)

(說明:เจ้าหน้าที่สถานีบริการที่ 1 นครเกาสงเดินทางไปมหาวิทยาลัยด้านภาษาเหวินเจ่าเพื่ออธิบายถึงวิธีการใช้งานระบบยื่นสมัครออนไลน์สำหรับนักศึกษาต่างชาติ (ภาพจาก สถานีบริการที่ 1 นครเกาสง))

เจ้าหน้าที่สถานีบริการที่ 1 นครเกาสงเดินทางไปมหาวิทยาลัยด้านภาษาเหวินเจ่าเพื่ออธิบายถึงวิธีการใช้งานระบบยื่นสมัครออนไลน์สำหรับนักศึกษาต่างชาติ (ภาพจาก สถานีบริการที่ 1 นครเกาสง)

(說明:เจ้าหน้าที่สถานีบริการที่ 1 นครเกาสงเดินทางไปมหาวิทยาลัยด้านภาษาเหวินเจ่าเพื่ออธิบายถึงวิธีการใช้งานระบบยื่นสมัครออนไลน์สำหรับนักศึกษาต่างชาติ (ภาพจาก สถานีบริการที่ 1 นครเกาสง))

Write your comment
Auth Code
Top