To the central content area :::
ท้องถิ่น-內頁
::: To the bottom Area

สตม.ไต้หวันจับมือศูนย์สุขภาพออกประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคแก่แรงงานข้ามชาติที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ไต้หวัน

2020-03-19 10:20

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการดำรงชีวิตของประชาชนชาวไต้หวัน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สถานีบริการที่ 2 นครไถหนานได้ร่วมมือกับศูนย์สุขภาพเขตซานฮั่วและโบสถ์คาทอลิคซานฮั่วเดินทางไปยังหอพักแรงงานข้ามชาติขนาดกลางและขนาดใหญ่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ไต้หวัน (Southern Taiwan Science Park) เพื่อเยื่ยมเยือนและให้ข้อมูลด้านสุขศึกษาแก่แรงงานข้ามชาติ "ไวรัสไม่ได้แยกสัญชาติ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเป็นหน้าที่ของคุณกับฉัน!" สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเตือนแรงงานข้ามชาติว่า ในระยะนี้ถ้าพึ่งกลับมาจากต่างประเทศก็ขอให้ดำเนินการจัดการสุขภาพตนเองหรือให้ความร่วมมือในการกักกันโรคที่บ้าน หากมีอาการผิดปกติใดๆ ให้รีบโทรแจ้งสายด่วนป้องกันโรคระบาด1922 รวมทั้งแจ้งประวัติการเดินทางและผู้ที่ติดต่อคลุกคลีกับเราต่อแพทย์โดยละเอียด และในช่วงเวลาของการแพร่ระบาดของโรคก็ให้ติดต่อกับครอบครัวหรือเพื่อนๆ ผ่านทางวีดีโอคอลเพื่อลดการแพร่กระจายของไวรัส

นอกจากนี้ สถานีบริการที่ 2 นครไถหนานยังได้ใช้โปสเตอร์หลายภาษาพร้อมล่ามแปลภาษาทำการประชาสัมพันธ์การล้างมือที่ถูกวิธี การสวมใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกวิธี (แกะซอง สวมใส่ บีบเหล็กตรงสันจมูก และปรับให้ครอบจากสันจมูกถึงคาง) รวมทั้งการถอดหน้ากากอนามัยที่ถูกวิธี 3 ขั้นตอน ตั้งแต่การถอดสายคล้องอนามัยออกจากหู พับหน้ากากอนามัยจากด้านในให้ทับด้านนอก เอาสายคล้องหูพันแล้วเอาไปทิ้ง นอกจากนี้ต้องทำการล้างมือทุกครั้งด้วย นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่สถานีบริการที่ 2 นครไถหนานยังได้ถามแรงงานข้ามชาติว่ารู้จักระบบการซื้อหน้ากากอนามัยแบบยืนยันตัวตนหรือไม่ ซึ่งมีแรงงานข้ามชาติกล่าวว่า "เนื่องจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่พัฒนาอย่างมาก ทำให้ส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารจากผ่านช่องทางที่หลากหลาย จากก่อนหน้าที่ที่วันหยุดต้องออกไปเที่ยว ตอนนี้วันหยุดไปซื้อหน้ากากอนามัย เพื่อสุขภาพของตนเองและคนอื่น เราจึงยินดีที่จะให้ความร่วมมือ”

เพื่อไม่ให้แรงงานข้ามชาติที่หลบหนีเป็นช่องโหว่ของการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค จึงได้มีการประชาสัมพันธ์การมอบตัวด้วยตนเอง กระตุ้นให้แรงงานข้ามชาติที่หลบหนีเดินทางกลับประเทศโดยเร็วที่สุดผ่านการแชร์ข้อมูลระหว่างแรงงานข้ามชาติ และเนื่องจากโบสถ์คาทอลิคซานฮั่วได้ทำหน้าที่ดูแลแรงงานข้ามชาติมาอย่างยาวนาน ทำให้โบสถ์แฟห่งนี้เป็นศูนย์กลางความศรัทธาสำหรับชาวต่างชาติจำนวนมาก หากคุณเป็นแรงงานที่หลบหนีก็สามารถขอให้บาทหลวงหรือแม่ชีในคริสตจักรร่วมเดินทางไปมอบตัวกับคุณได้

นายเฉิน หนานฮั่น (陳南翰) ผู้อำนวยการสถานีบริการที่ 2 นครไถหนานกล่าวว่า ในช่วงเวลาการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คุณสามารถเข้าไปอ่านข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการเข้าเมืองและป้องกันโรคโควิด-19 ที่เว็บไซต์สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือโทรไปสอบถามที่สายด่วนบริการชาวต่างชาติที่อาศัยในไต้หวัน โทร0800-024-111 หรือสอบถามด้านมาตรการควบคุมการเข้าเมืองได้ที่สถานีบริการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทุกมณฑลเมือง ขอขอบคุณแรงงานข้ามชาติที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจไต้หวัน และหวังว่าทุกคนจะร่วมมือกันเพื่อเอาชนะโรคระบาดในครั้งนี้

 

 

 

นายเฉิน หนานฮั่น (陳南翰) ผู้อำนวยการสถานีบริการที่ 2 นครไถหนานมอบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการล้างมือที่ถูกวิธี (ภาพจาก สถานีบริการที่ 2 นครไถหนาน)

(說明:นายเฉิน หนานฮั่น (陳南翰) ผู้อำนวยการสถานีบริการที่ 2 นครไถหนานมอบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการล้างมือที่ถูกวิธี (ภาพจาก สถานีบริการที่ 2 นครไถหนาน))

เจ้าหน้าที่สถานีบริการที่ 2 นครไถหนาน สาธิดการล้างมือที่ถูกวิธี (ภาพจาก สถานีบริการที่ 2 นครไถหนาน)

(說明:เจ้าหน้าที่สถานีบริการที่ 2 นครไถหนาน สาธิดการล้างมือที่ถูกวิธี (ภาพจาก สถานีบริการที่ 2 นครไถหนาน))

แรงงานข้ามชาติกำลังเรียนรู้การล้างมือที่ถูกวิธี  (ภาพจาก สถานีบริการที่ 2 นครไถหนาน)

(說明:แรงงานข้ามชาติกำลังเรียนรู้การล้างมือที่ถูกวิธี  (ภาพจาก สถานีบริการที่ 2 นครไถหนาน))

พยาบาลจากศูนย์สุขภาพเขตซานฮั่วอธิบายอาการและมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 (ภาพจาก สถานีบริการที่ 2 นครไถหนาน)

(說明:พยาบาลจากศูนย์สุขภาพเขตซานฮั่วอธิบายอาการและมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 (ภาพจาก สถานีบริการที่ 2 นครไถหนาน))

แม่ชีเฉินบอกกับแรงงานข้ามชาติให้สบายใจเพราะไต้หวันมีความปลอดภัย (ภาพจาก สถานีบริการที่ 2 นครไถหนาน)

(說明:แม่ชีเฉินบอกกับแรงงานข้ามชาติให้สบายใจเพราะไต้หวันมีความปลอดภัย (ภาพจาก สถานีบริการที่ 2 นครไถหนาน))

Write your comment
Auth Code
Top