To the central content area :::
ข่าวเด่น-內頁
::: To the bottom Area

สตม.ไต้หวัน สถานีบริการมณฑลเจียอี้จัดกิจกรรมสัมผัสกับเทศกาลเรือมังกรที่แตกต่างสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และครอบครัว

2020-06-22 10:10

เพื่อให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ได้สัมผัสกับเทศกาลเรือมังกรที่แตกต่าง และเสริมสร้างให้ครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มีความอบอุ่นและมีความสุข เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.ที่ผ่านมา สำนักงานตรวคนเข้าเมืองไต้หวัน (สตม.ไต้หวัน) สถานีบริการมณฑลเจียอี้จัด “กิจกรรมห่อบ๊ะจ่างและเรียนรู้เกี่ยวกับหอยนางรม” และ “กิจกรรมคลาสด้านการศึกษาสำหรับครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่” ที่ศูนย์การเรียนรู้ด้านหอยนางรม (白水湖蚵學家) เมืองตงสื๋อ มณฑลเจียอี้ โดยมีผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และครอบครัวมาร่วมกิจกรรมกว่า 50 คน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเริ่มต้นด้วยการฟังการบรรยายการจัดการชีวิตการแต่งงานจากอาจารย์หวัง จิ้งเหวิน (王靜文) อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาเป่ยเหม่ย หลังจากนั้นในช่วงบ่าย คุณเฉิน จังฮวา (陳長花) ได้นำผู้ร่วมกิจกรรมสัมผัสกับลักษณะของเทศกาลเรือมังกรในประเทศต่าง ๆ และเรียนรู้ด้านนิเวศวิทยาของการเพาะพันธุ์หอยนางรมในหมู่บ้านประมงด้วย ทำให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ได้สัมผัสกับเทศกาลเรือมังกรที่แตกต่างไปจากเดิม

กิจกรรมดังกล่าวมีเนื้อหาที่หลากหลาย โดยเฉพาะมีการเปิดโอกาสให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ได้ห่อบ๊ะจ่างรสชาติบ้านเกิด แลกเปลี่ยนขนบธรรมเนียมประเพณีในเทศกาลเรือมังกรของประเทศตนเอง นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันวาดภาพสำหรับครอบครัวด้วย

คุณเฉิน จังฮวากล่าวว่า ในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก่อนหน้านี้ก็ทำให้ผู้คนไม่สามารถรวมตัวทำกิจกรรมได้ ทำให้หลายคนรู้สึกอึดอัด แต่ตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นมาก เราได้ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลสำหรับการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ที่ต้องป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไปด้วยโดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นที่ศูนย์การเรียนรู้ด้านหอยนางรมภายนอกอาคาร ซึ่งผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และสมาชิกในครอบครัวต่างมีความสุขและได้ขอบคุณสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ได้จัดกิจกรรมเทศกาลเรือมังกรสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ไม่เหมือนใคร

นายหลิ๋น ปิงหวง (林炳煌) ผู้อำนวยการสถานีบริการมณฑลเจียอี้กล่าวว่า เพื่อให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รู้สึกได้ว่ารัฐบาลมีความใส่ใจและดูแลผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ทางสถานีบริการจึงได้จัดกิจกรรมคลาสด้านการศึกษาสำหรับครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และกิจกรรมสัมผัสวัฒนธณรมทึ่หลากหลายอยู่เป็นประจำ และส่งเสริมให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และสมาชิกในครอบครัวเข้าร่วมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้สมาชิกในครอบครัวมีความเคารพซึ่งกันและกัน ใจกว้าง และยอมรับวัฒนธรรมต่างประเทศที่หลากหลาย โดยหวังว่าผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จะอาศัยอยู่ในเจียอี้ได้อย่างสบายใจและมีชีวิตที่มีความสุขและสวยงามด้วยกัน

 

 

ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่กำลังห่อบ๊ะจ่างรสชาติบ้านเกิด (ภาพจาก สถานีบริการมณฑลเจียอี้)

(說明:ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่กำลังห่อบ๊ะจ่างรสชาติบ้านเกิด (ภาพจาก สถานีบริการมณฑลเจียอี้))

ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่กำลังห่อบ๊ะจ่างรสชาติบ้านเกิด (ภาพจาก สถานีบริการมณฑลเจียอี้)

(說明:ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่กำลังห่อบ๊ะจ่างรสชาติบ้านเกิด (ภาพจาก สถานีบริการมณฑลเจียอี้))

ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่กำลังห่อบ๊ะจ่างรสชาติบ้านเกิด (ภาพจาก สถานีบริการมณฑลเจียอี้)

(說明:ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่กำลังห่อบ๊ะจ่างรสชาติบ้านเกิด (ภาพจาก สถานีบริการมณฑลเจียอี้))

สตม.ไต้หวัน สถานีบริการมณฑลเจียอี้จัดกิจกรรมสัมผัสกับเทศกาลเรือมังกรที่แตกต่างสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และครอบครัว (ภาพจาก สถานีบริการมณฑลเจียอี้)

(說明:สตม.ไต้หวัน สถานีบริการมณฑลเจียอี้จัดกิจกรรมสัมผัสกับเทศกาลเรือมังกรที่แตกต่างสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และครอบครัว (ภาพจาก สถานีบริการมณฑลเจียอี้))

Write your comment
Auth Code
Top