To the central content area :::
ชีวิตประจำวัน-內頁
::: To the bottom Area

นายกรัฐมนตรีฝากประชาสัมพันธ์ ข้าว กข.43 ดีกับคนที่ต้องการลดน้ำหนัก เบาหวาน

2020-10-07 12:30

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ก่อนเริ่มการประชุม ครม. นายกรัฐมนตรี ได้มอบข้าว กข.43 แก่คณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมประชุม อีกทั้งยังฝากให้ทีมโฆษกรัฐบาลประชาสัมพันธ์ข้าวพันธุ์นี้ด้วย เพราะรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาพันธุ์ข้าวที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการตลาดและเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ รวมถึงมีความต้านทานต่อโรค

ข้าวพันธุ์ กข. 43 เป็นพันธุ์ข้าว จากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างพันธุ์ข้าวเจ้าหอมสุพรรณบุรี(พันธุ์แม่) กับพันธุ์สุพรรณบุรี1(พันธุ์พ่อ) มีความนุ่มอร่อย กลิ่นหอมอ่อนๆ ได้รับการรับรองพันธุ์ข้าวตั้งแต่ปี 2552 คุณสมบัติที่โดดเด่นคือ เป็นพันธุ์ข้าวที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นเพียง 95 วันก็เก็บเกี่ยวได้ อีกทั้งยังเป็นพันธุ์ข้าวที่มีความต้านทานต่อโรคใบไหม้และปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  มากไปกว่านั้นยังมีคุณสมบัติเชิงสุขภาพด้วย จากการศึกษาวิจัยของกรมการข้าว ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ข้าวพันธุ์ กข.43 ให้ปริมาณน้ำตาลกลูโคสต่ำกว่าข้าวชนิดอื่นๆ มีค่าดัชนีน้ำตาลอยู่ที่ 57.5 จึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก ผู้ที่ใส่ใจน้ำตาลในอาหาร หรือผู้เป็นโรคเบาหวานเป็นอย่างยิ่ง

ข้อมูลข่าวจาก กรมประชาสัมพันธ์

Write your comment
Auth Code
Top