To the central content area :::
ท้องถิ่น-內頁
::: To the bottom Area

ศูนย์วัฒนธรรมผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่นครเถาหยวนจัดนิทรรศการแสดงผ้าแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นำคุณทำความรู้จักกับวัฒนธรรมเครื่องนุ่งห่มของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2020-07-13 11:30

ศูนย์วัฒนธรรมผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่นครเถาหยวนจัดนิทรรศการแสดงผ้าแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้- Real Beauty ซึ่งมุ่งเน้นการนำเสนอผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และด้วยวัสดุและรูปแบบที่แตกต่างกัน ผู้เข้าชมนิทรรศการจะได้สัมผัสและเรียนรู้วัฒนธรรมต่างประเทศ

นิทรรศการนี้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ โซนหน้าต่างเสื้อผ้า (服飾櫥窗區) ซึ่งจัดแสดงเสื้อผ้าแบบดั้งเดิมและเครื่องประดับของผู้หญิงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โซนเรียนรู้เสื้อผ้าและสัมผัสประสบการณ์ (織品小學堂及體驗區) แนะนำและอธิบายลักษณะของผ้าและเครื่องมือทอผ้าที่แตกต่างกัน โซนผ้าบาติก (一生蠟染展示區) รูปแบบที่แตกต่างกันของผ้าบาติกอินโดนีเซียก็จะมีความหมายที่แตกต่างกัน โดยในโซนนี้จะจัดแสดงภาพ 10 ภาพ พร้อมคำอธิบายความหมายของผ้านั้นๆ และโซนจัดแสดงนิทรรศการการสร้างงานศิลปิน (藝術家創作展示區) ได้เชิญคุณ Mario Migeldia ศิลปินแรงงานชาวฟิลิปปินส์มาจัดแสดงเสื้อผ้าซึ่งเป็นผลงานของตนเอง

นิทรรศการดังกล่าวจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 4 ก.ค.- 30 ส.ค. 2020 ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ เวลา 8.00-17.00น. ภายในศูนย์วัฒนธรรมผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มีการใช้ระบบยืนยันตนเพื่อเข้าไปข้างใน จึงขอให้ประชาชนที่จะมาชมนิทรรศการนำบัตรประชาชนหรือใบถิ่นที่อยู่มาด้วย

ศูนย์วัฒนธรรมผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จัดนิทรรศการแสดงผ้าแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นำคุณทำความรู้จักกับวัฒนธรรมเครื่องนุ่งห่มของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ภาพจาก ศูนย์วัฒนธรรมผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่นครเถาหยวน)

(說明:ศูนย์วัฒนธรรมผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จัดนิทรรศการแสดงผ้าแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นำคุณทำความรู้จักกับวัฒนธรรมเครื่องนุ่งห่มของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ภาพจาก ศูนย์วัฒนธรรมผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่นครเถาหยวน))

Write your comment
Auth Code
Top