To the central content area :::
ประกาศข่าวสาร-內頁
::: To the bottom Area

นครไถจงเตรียมจัดการประกวดความสามารถพิเศษ ชาวต่างชาติในนครไถจงที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้

2020-08-03 11:00

สำนักงานแรงงานนครไถจงจะจัด “การประกวดความสามารถพิเศษครั้งที่ 5 และเทศกาลแรงงานสากลที่เป็นมิตร” ในวันที่ 27 ก.ย. 2020 ณ สวนสาธารณะไถจง (臺中公園) เปิดรับสมัครเข้าร่วมแข่งขันแล้วตั้งแต่วันนี้ รัฐบาลนครไถจงขอเชิญชวนชาวต่างชาติที่ทำงานหรือเรียนอยู่ในนครไถจง ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในนครไถจงมาร่วมแสดงความสามารถของตนเองผ่านการประกวดในครั้งนี้

นายอู๋ เวยจื่อ (吳威志) ผู้อำนวยการสำนักงานแรงงานนครไถจงกล่าวว่า เพื่อให้แรงงานข้ามชาติและผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ได้แสดงความสามารถที่หลากหลายหรือทักษะการร้องเพลงที่ยอดเยี่ยม การประกวดในปีนี้ได้แบ่งออกเป็นประเภททีมแสดงความสามารถ และทีมร้องเพลง แต่เนื้อหาการแสดงจะต้องเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอาเซียน จะแสดงเดี่ยวหรือเป็นทีมก็ได้ หากต้องการเข้าประกวดเป็นทีมก็ขอให้สมาชิกเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในนครไถจง

นายอู๋กล่าวว่า การแข่งขันในครั้งนี้ แต่ละประเภทการแข่งขัน (ความสามารถพิเศษและร้องเพลง) 4 อันดับ จะได้รับเงินรางวัล โดยเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 112,800 เหรียญไต้หวัน เปิดลงทะเบียนเข้าประกวดแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 21 ส.ค. 2020 หากเต็มจะปิดรับสมัครทันที สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโทรสอบถามที่ 04-35067888 ต่อ 4920 (คุณอู๋) หรือเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์หลักของกิจกรรม

นครไถจงเตรียมจัดการประกวดความสามารถพิเศษ ชาวต่างชาติในนครไถจงที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้

(說明:นครไถจงเตรียมจัดการประกวดความสามารถพิเศษ ชาวต่างชาติในนครไถจงที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้)

Write your comment
Auth Code
Top