To the central content area :::
ข่าวเด่น-內頁
::: To the bottom Area

กระทรวงศึกษาธิการไต้หวันประกาศเตรียมเปิดให้นักศึกษาจากประเทศในเขตพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อต่ำกลับเข้ามาเรียนในไต้หวันได้ก่อน

2020-06-18 11:40

สำหรับประเด็นการเดินทางกลับมาเรียนที่ไต้หวันของนักศึกษาต่างชาติ กระทรวงศึกษาธิการไต้หวันได้ยึดตามแนวทางและข้อบังคับที่ออกโดยศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคติดต่อไต้หวันบนพื้นฐาน "การป้องกันการป้องกันการแพร่ระบาดต้องมาก่อน" และ "สิทธิของนักเรียนต่างชาติที่จะได้รับการสอน" โดยจะเปิดให้นักศึกษาต่างชาติที่เดินทางมาจากประเทศ/ภูมิภาคที่อยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อต่ำเข้าไต้หวันได้ก่อน 11 ประเทศ/ภูมิภาค ได้แก่  เวียดนาม, ฮ่องกง, มาเก๊า, ไทย, ปาเลา, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, บรูไน, ฟิจิ, มองโกเลีย และภูฏาน และต้องอาศัยอยู่ใน 11 ประเทศ/ภูมิภาคด้วย หลังจากผ่านการดำเนินการกักกันโรคที่โรงแรมเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและตรวจคัดกรองโรคเสร็จเรียบร้อยก็จะสามารถเดินทางกลับไปเรียนที่สถานศึกษาของตนเองได้ตามปกติ

กระทรวงศึกษาธิการได้เสนอ "หลักการสามข้อและขั้นตอนการดำเนินการตามมาตรฐานสองประการ" เพื่อความเป็นระเบียบในการเดินทางเข้าไต้หวันของนักศึกษาต่างชาติ

1. สามหลักการสำหรับนักศึกษาที่เดินทางกลับไต้หวัน:

          (1) มีการจัดลำดับให้ความสำคัญให้นักศึกษาต่างชาติที่อยู่ในลิสต์ประเทศ/ภูมิภาคที่อยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อต่ำของศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคติดต่อไต้หวัน เดินทางเข้ามาไต้หวันได้ก่อน

          (2) นักศึกษาที่อยู่ในลิสต์ประเทศ/ภูมิภาคที่อยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อต่ำ และจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2019 เข้ามาไต้หวันได้ก่อน หลังจากนั้นจะผ่อนคลายให้นักศึกษาเก่าและนักศึกษาใหม่เข้ามาทยอยเดินทางเข้ามาตามลำดับ

          (3) หลังจากที่นักศึกษาเดินทางเข้ามาแล้ว นักศึกษาที่เข้าพักที่โรงแรมเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค จะให้เข้าไต้หวันก่อน

2. มหาวิทยาลัยแต่ล่ะแห่งต้องส่งรายชื่อนักศึกษาที่จะเดินทางเข้ามา และหลังจากแผนการกักกันโรคได้รับการยืนยันจากกระทรวงศึกษาธิการ ก็ให้ปฎิบัติตามขั้นตอนการดำเนินการตามมาตรฐานสองประการ เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติเข้ามาไต้หวันได้อย่างเป็นระเบียบและปลอดภัย:

          (1) ก่อนที่นักเรียนต่างชาติจะเดินทางมาถึงไต้หวัน: เช็คชื่อ กำหนดสถานที่กักกันโรค ทำการตรวจสอบเที่ยวบิน และการออกวีซ่า

          (2) หลังจากนักเรียนต่างชาติมาถึงไต้หวันแล้ว: มีการควบคุมตั้งแต่ที่สนามบิน ใช้เคาน์เตอร์เช็คอินเดียว ใช้บริการการขนส่งเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโดยเฉพาะ และส่งตัวไปยังสถานที่กักกันโรค

 

 

กระทรวงศึกษาธิการไต้หวันประกาศเตรียมเปิดให้นักศึกษาจากประเทศในเขตพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อต่ำกลับเข้ามาเรียนในไต้หวันได้ก่อน (ภาพจาก กระทรวงศึกษาธิการไต้หวัน)

(說明:กระทรวงศึกษาธิการไต้หวันประกาศเตรียมเปิดให้นักศึกษาจากประเทศในเขตพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อต่ำกลับเข้ามาเรียนในไต้หวันได้ก่อน (ภาพจาก กระทรวงศึกษาธิการไต้หวัน))

11 ประเทศ/ภูมิภาค ที่อยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อต่ำได้แก่  เวียดนาม, ฮ่องกง, มาเก๊า, ไทย, ปาเลา, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, บรูไน, ฟิจิ, มองโกเลีย และภูฏาน (ภาพจาก กระทรวงศึกษาธิการไต้หวัน)

(說明:11 ประเทศ/ภูมิภาค ที่อยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อต่ำได้แก่  เวียดนาม, ฮ่องกง, มาเก๊า, ไทย, ปาเลา, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, บรูไน, ฟิจิ, มองโกเลีย และภูฏาน (ภาพจาก กระทรวงศึกษาธิการไต้หวัน))

Write your comment
Auth Code
Top