To the central content area :::
สังคม-內頁
::: To the bottom Area

ทานเท่าไรก็ตักเท่านั้น คนรุ่นต่อไปจะได้ไม่ต้องเป็นกังวล

2019-11-22 10:30

สถานการณ์ขยะอาหารในปัจจุบันมีความน่าเป็นห่วง จากสถิติของสำนักบริหารการปกป้องสิ่งแวดล้อมไต้หวันในปี 2018 พบว่า ทั่วไต้หวันมีการรีไซด์เคิลขยะอาหารมากกว่า 590,000 ตัน และหากนำถังขยะอาหารของแต่ละครัวเรือนมารวมกันก็จะได้ตึกไทเป 101 ถึง 13,300 หลัง เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนให้คุณค่าแก่อาหาร สำนักบริหารการปกป้องสิ่งแวดล้อมไต้หวันได้จัดทำวีดีโอประชาสัมพันธ์ “ทานอาหารเหลือทิ้ง แล้วจะเหลืออะไรให้ทาน?” (食物浪費後,還剩下什麼?) และได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวไปเมื่อวันที่ 21 พ.ย.ที่ผ่านมา นายหลิ๋ว จงหย่ง (劉宗勇) ผู้อำนวยการแผนกวางแผน  สำนักบริหารการปกป้องสิ่งแวดล้อมไต้หวันได้นำทุกคนร่วมกันพิจารณาว่าการบริโภคมากเกินไปทำให้เกิดเศษอาหารหรือไม่ และส่งผลเสียต่อคนรุ่นต่อไปหรือไม่? เหวิน เซิงห๋าว (溫昇豪) ดารานักแสดงชื่อดังได้รับเชิญมาร่วมแสดงในวีดีโอประชาสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนประชาชน “อยากกินเท่าไหนก็ตักเท่านั้น คนรุ่นต่อไปจะได้ไม่ต้องเป็นกังวล”

จากสถิติขององค์การสหประชาชาติพบว่า ในแต่ละปี ทั่วโลกมีขยะอาหาร 1.3 พันล้านตัน โดยหนึ่งในสามของอาหารยังไม่ทันเข้าสู่ท้องมนุษย์เลย ทำให้กระบวนการผลิต การเก็บเกี่ยว การขนส่ง และการบริโภคเกิดการสูญเปล่า เศษอาหารมากกว่า 50% เกิดจากร้านอาหารและผู้บริโภคปลายทาง แต่ในเวลาเดียวกันยังมีประชากรประมาณ 2 พันล้านคนในโลกที่ไม่สามารถเข้าถึงสารอาหารได้อย่างเพียงพอ

เหวิน เซิงห๋าวเล่าว่าตั้งแต่เขามีลูกเขาได้ให้ความสนใจกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยสอนลูกตั้งแต่ยังเด็กไม่ให้ทานอาหารเหลือทิ้ง และได้เปิดวีดีโอผู้ที่หิวโหยไม่มีอาหารทานก็ทำให้ลูกรู้คุณค่าของอาหาร เหวิน เซิงห๋าวเชื่อว่าการสอนของผู้ปกครองนั้นสำคัญมาก และหวังว่าวีดีโอประชาสัมพันธ์นี้จะมีอิทธิพลต่อประชาชนมากขึ้นในการไม่ทานอาหารเหลือทิ้ง

สำนักบริหารการปกป้องสิ่งแวดล้อมไต้หวันกล่าวว่า นอกเหนือจากการจัดทำวีดีโอประชาสัมพันธ์ ยังมีการส่งเสริมร้านอาหารซึ่งปัจจุบันมี 81 แห่งในไต้หวันที่เต็มใจร่วมมือ และในอนาคตจะร่วมมือกับโรงเรียนสอนทำอาหารต่อไปเพื่อที่ว่าแนวคิดเรื่องคุณค่าของอาหารจะหยั่งรากด้วยการศึกษาและลดการผลิตเศษอาหาร

 

 

สำนักบริหารการปกป้องสิ่งแวดล้อมไต้หวันได้จัดทำวีดีโอประชาสัมพันธ์ “ทานอาหารเหลือทิ้ง แล้วจะเหลืออะไรให้ทาน?”เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนให้คุณค่าแก่อาหาร ไม่ทานอาหารเหลือทิ้ง (ภาพจาก สำนักบริหารการปกป้องสิ่งแวดล้อมไต้หวัน)

(說明:สำนักบริหารการปกป้องสิ่งแวดล้อมไต้หวันได้จัดทำวีดีโอประชาสัมพันธ์ “ทานอาหารเหลือทิ้ง แล้วจะเหลืออะไรให้ทาน?”เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนให้คุณค่าแก่อาหาร ไม่ทานอาหารเหลือทิ้ง (ภาพจาก สำนักบริหารการปกป้องสิ่งแวดล้อมไต้หวัน))

Write your comment
Auth Code
Top