To the central content area :::
สังคม-內頁
::: To the bottom Area

ธนาคารออมสิน เปิดให้กู้ฉุกเฉินรายละ 50,000 บาท รอบ 2 สำหรับผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19

2020-08-05 09:20

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารฯ ได้เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หลายมาตรการ รวมถึงร่วมบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนผ่านการให้สินเชื่อฉุกเฉิน ด้วยโครงการสินเชื่อพิเศษ เพื่อเสริมสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิต โดยธนาคารฯสนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม 20,000 ล้านบาท ด้วยสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำ พบว่ามีผู้สนใจยื่นกู้จำนวนมากจนเต็มวงเงินอย่างรวดเร็ว เมื่อธนาคารฯ ได้รับเรื่องกู้และเร่งพิจารณาตามกระบวนการสินเชื่อแล้ว ปรากฏมีผู้ยื่นกู้ไม่ผ่านเกณฑ์หรือคุณสมบัติไม่ตรง และไม่มาติดต่อธนาคารตามที่ได้แจ้งข้อความผ่าน SMS จึงทำให้ยังมีวงเงินอยู่อีกจำนวนหนึ่ง ขณะเดียวกันยังมีผู้ได้รับผลกระทบที่สนใจยื่นกู้อีกเป็นจำนวนมาก ธนาคารฯจึงเปิดให้บริการสินเชื่อดังกล่าวรอบที่ 2 พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกด้วยการเปิดให้ยื่นเรื่องผ่านเว็บไซต์ธนาคารศ www.gsb.or.th โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค. เป็นต้นไป

ข้อมูลข่าวจาก กรมประชาสัมพันธ์

Write your comment
Auth Code
Top