To the central content area :::
ประกาศข่าวสาร-內頁
::: To the bottom Area

ส่งเสริมแนวคิดการป้องกันการค้ามนุษย์ มณฑลหนานโถว์จัดการประกวดออกแบบสติกเกอร์การป้องกันการค้ามนุษย์

2020-09-24 11:10

เพื่อส่งเสริมแนวคิดและตระหนักถึงการป้องกันการค้ามนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ รัฐบาลมณฑลหนานโถวได้จัดการประกวดออกแบบสติกเกอร์สร้างสรรค์ในหัวข้อ "การป้องกันการค้ามนุษย์" สำหรับประชาชน นักเรียน และแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ ให้บรรลุเป้าหมายในการส่งเสริมการป้องกันการค้ามนุษย์หยั่งรากลึก

สำนักงานแรงงานรัฐบาลมณฑลหนานโถวกล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้จะเปิดให้นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนมัธยม อาชีวศึกษา และวิทยาลัยในพื้นที่หรือผู้ที่ทำงานในหน่วยงานต่างๆ ในมณฑล สถานศึกษา และบริษัทเอกชนต่างๆ รวมทั้งแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมายในพื้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน สำหรับหัวข้อการแข่งขันเป็นเนื้อหาการส่งเสริมการค้ามนุษย์ของมณฑลหนานโถว และผลงานการแข่งขันใช้สีสันเป็นหลัก 1ชุด จำนวน 8 สติกเกอร์ กิจกรรมนี้มีรางวัลเป็นบัตรกำนัลมูลค่าสูงสุด 15,000 เหรียญไต้หวัน จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจมาลงทะเบียนเข้าร่วมการประกวดโดยส่งผลงานของตนเองก่อนวันที่ 23 ต.ค.นี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของการประกวดสามารถเข้าไปดูและดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานแรงงานรัฐบาลมณฑลหนานโถว (移工其他/活動相關訊息)

นายหลิ๋น จื่อจง (林志忠) ผู้อำนวยการสำนักงานแรงงานมณฑลหนานโถวกล่าวว่า มณฑลหนานโถวมีจำนวนแรงงานข้ามชาติเพิ่มขึ้นทุกปี ณ สิ้นเดือนก.ค.ปี 2020 มีจำนวนแรงงานข้ามชาติกว่า 13,338 คน และในแง่ของสัญชาติ แรงงานข้ามชาติชาวอินโดนีเซียมีจำนวนมากที่สุด ตามมาด้วยชาวเวียดนาม ซึ่ง 52.8% ทำงานอยู่ในภาคการผลิต เพื่อเพิ่มความตระหนักแก่ประชาชนนักศึกษา และแรงงานข้ามชาติเกี่ยวกับ "กฎหมายการป้องกันและควบคุมการค้ามนุษย์" รัฐบาลมณฑลหนานโถวจึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น ซึ่งการเรียนรู้จากการวาดภาพและเขียนข้อความที่มีความคิดสร้างสรรค์จะทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการค้ามนุษย์อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น และร่วมมือในการป้องกันการค้ามนุษย์

มณฑลหนานโถว์จัดการประกวดออกแบบสติกเกอร์การป้องกันการค้ามนุษย์ เปิดรับผลงานจนถึงวันที่ 23 ต.ค.นี้ (ภาพจาก รัฐบาลมณฑลหนานโถว)

(說明:มณฑลหนานโถว์จัดการประกวดออกแบบสติกเกอร์การป้องกันการค้ามนุษย์ เปิดรับผลงานจนถึงวันที่ 23 ต.ค.นี้ (ภาพจาก รัฐบาลมณฑลหนานโถว))

Write your comment
Auth Code
Top