To the central content area :::
ข่าวเด่น-內頁
::: To the bottom Area

ไทยพบผู้ป่วยเพิ่ม 106 ราย เสียชีวิต 3 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 827 ราย

2020-03-24 13:40

นพ.ทวีสิน วิษณุโยธิน โฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวในการแถลงข่าวสถานการณ์โรคโควิด-19 ประจำวันว่า วันนี้ไทยพบผู้ป่วยเพิ่ม 106 ราย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก 25 ราย เป็นผู้มีที่เกี่ยวกับผู้ป่วยกลุ่มก้อนเดิม โดย 5 ราย ติดจากสนามมวย 6 ราย ติดจากสถานบันเทิง 12 ราย เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยกลุ่มก้อนเดิม และอีก 2 ราย ติดจากกลุ่มก้อนผู้ที่ไปร่วมพิธีทางศาสนาที่ประเทศมาเลเซีย 

กลุ่มที่ 2 จำนวน 34 ราย เป็นผู้ป่วยรายใหม่ที่ไม่เกี่ยวกับกลุ่มก้อนเดิม โดยเป็นผู้มีประวัติเดินทางหรือเกี่ยวข้องกันชาวต่างประเทศ และจำนวนนี้ 4 ราย เป็นบุคลากรทางการแพทย์ 

กลุ่มที่ 3 จำนวน 47 ราย เป็นผู้ป่วยที่ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค และวันนี้จากผู้ป่วยอาการหนักเดิมมีผู้เสียชีวิต 3 ราย เป็นชายไทยทั้งหมด รายแรก อายุ 70 ปี ที่มีโรควัณโรคร่วม ที่รักษาจนปลอดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปแล้ว รายที่ 2 อายุ 79 ปี เป็นเซียนมวย ที่อาการหนักเพราะมีโรคประจำตัวหลายโรค และรายที่ 3 อายุ 45 ปี เป็นผู้มีโรคประจำตัวทั้งภาวะอ้วนและเบาหวาน อย่างไรก็ตามย้ำในรายผู้เสียชีวิต ไม่ว่าจะหมดเชื้อแล้วหรือยังมีเชื้ออยู่ เชื้อก็ไม่สามารถแพร่ได้แล้ว ดังนั้นสามารถประกอบพิธีทางศาสนาได้ตามปกติ

จากคาดการณ์หากประชาชนไม่ร่วมมือกันอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ไทยมีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มสูง โดยเฉพาพื้นที่ กทม. ขณะนี้มีอัตราแพร่โรคคือ ผู้ป่วย 1 คน สามารถแพร่โรคให้ผู้อื่นได้เฉลี่ย 3 คน หรือ 1 ต่อ 3 ขณะที่ค่าเฉลี่ยทั่วโลกถึงความสามารถแพร่โรคอยู่ที่ 1 ต่อ 2 อย่างไรก็ตามสิ่งที่ห่วงคือการที่คนในพื้นที่ กทม. เดินทางไปยังต่างจังหวัด เพิ่มโอกาสที่พื้นที่ต่างจังหวัดจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น คาดการณ์ล่าสุดอาจพบผู้ป่วยในต่างจังหวัด 1,600-1,700 ราย หากประชาชนไม่ช่วยกันอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ย้ำตามที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลไม่ต่ำกว่า 1 เมตร เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการรับมือโรค COVID-19 ดียิ่งกว่ายาหรือวัคซีน 

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำข้อมูลสถานที่ชุมนุมชนที่มีประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องเฝ้าระวังตนเองใน 25 แห่ง ใน 7 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี, 

ขอนแก่น, กทม., สงขลา, นครราชสีมา, นนทบุรี และสุรินทร์ โดยผู้ที่อยู่ในสถานที่และช่วงเวลาตามประกาศ ขอให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ได้แก่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด, ผู้ว่าราชการจังหวัด, ผู้อำนวยการโรงพยาบาล, นายอำเภอ, สาธารณสุขอำเภอ, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, อสม., ผู้นำชุมชน ได้ทันทีและให้กักกันตนเองและสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วันอย่างเคร่งครัด หากมีไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจให้รีบพบแพทย์ทันที 

ขณะนี้ไทยมีผู้ป่วยโรค COVID-19 สะสมรวมทั้งสิ้น 827 ราย หายไร้เชื้อกลับบ้านไปแล้ว 57 ราย ขณะนี้ยังเหลือรักษาตัวที่โรงพยาบาลอีก 766 ราย อาการหนัก 4 

ข้อมูลข่าวจาก กรมประชาสัมพันธ์

Write your comment
Auth Code
Top