To the central content area :::
ท้องถิ่น-內頁
::: To the bottom Area

นครเถาหยวนเตรียมโรงแรมกักกันโรค 500 ห้อง คาดนักเรียนนักศึกษากว่า 647 คน ทยอยเดินทางเข้ามาในเดือนก.ย.นี้

2020-09-03 11:20

เมื่อวานนี้ นายเกา อันปาง (高安邦) รองนายกเทศมนตรีนครเถาหยวน เป็นประธานในการประชุม และกล่าวว่า เพื่อตอบสนองต่อการประกาศของศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคติดต่อไต้หวันที่เปิดให้นักเรียนนักศึกษาต่างชาติเดินทางเข้ามาเรียนในไต้หวัน นครเถาหยวนคาดว่าจะมีนักเรียนนักศึกษากว่า 647 คน ทยอยเดินทางเข้ามาในเดือนก.ย.นี้ เพื่อดำเนินการตามระเบียบการกักกันโรคที่บ้าน สำนักงานการท่องเที่ยว รัฐบาลนครเถาหยวนเชิญผู้ประกอบการโรงแรมและโรงเรียนมาร่วมกันหารือ โดยคาดว่าจะสามารถห้าองพักสำหรับการกักกันโรคได้ 500 ห้อง และขอให้ทางสถานศึกษาทยอยจัดให้นักเรียนนักศึกษาทีละกลุ่มเดินทางเข้าไต้หวัน

นายหยาง เซิ่งผิง (楊勝評) ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวกล่าวว่า ปัจจุบันนครเถาหยวนมีโรงแรมสำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของโรคทั่วไป 11 แห่ง โดยมีห้องพัก 1,438 ห้อง และมีอัตราการเข้าพักใกล้เกือบ 80% เพื่อตอบสนองต่อการมาถึงของนักเรียนนักศึกษาต่างชาติก่อนเปิดเรียน ซึ่งมีความต้องการโรงแรมสำหรับป้องกันการแพร่ระบาดเป็นจำนวนมาก นครเถาหยวนจึงร่วมมือกับผู้ประกอบการโรงแรมขนาดใหญ่อีก 5 แห่ง เพื่อจัดหาห้องพัก 500 ห้อง เพื่อให้นักเรียนต่างชาติของโรงเรียนมัธยมปลาย 1 แห่ง และนักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัย 6 แห่ง เข้าพักกักกันโรค ทั้งนี้ขอให้ทางสถานศึกษาคอยติดต่อกับนักเรียนนักศึกษาอย่างใกล้ชิด มีการจัดกลุ่มทยอยเข้าพักกันกันโรค ซึ่งจะทำให้จำนวนห้องเป็นไปตามความต้องการ

นครเถาหยวนเตรียมโรงแรมกักกันโรค 500 ห้อง คาดนักเรียนนักศึกษากว่า 647 คน ทยอยเดินทางเข้ามาในเดือนก.ย.นี้ (ภาพจาก เว็บไซต์รัฐบาลนครเถาหยวน)

(說明:นครเถาหยวนเตรียมโรงแรมกักกันโรค 500 ห้อง คาดนักเรียนนักศึกษากว่า 647 คน ทยอยเดินทางเข้ามาในเดือนก.ย.นี้ (ภาพจาก เว็บไซต์รัฐบาลนครเถาหยวน))

Write your comment
Auth Code
Top