To the central content area :::
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค-內頁
::: To the bottom Area

กระทรวงศึกษาธิการไต้หวันเปิดให้ "นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา" จากทุกประเทศยื่นขอเข้าประเทศเพื่อมาศึกษาต่อ รวมทั้งนักศึกษาจีนด้วย

2020-07-24 09:20

การห้ามนักศึกษาต่างชาติเดินทางเข้ามาไต้หวันได้ถูกผ่อนคลายลงแล้ว โดยเมื่อวันที่ 22 ก.ค.ที่ผ่านมา นายหลิ๋ง เมิ่งฉี๋ (劉孟奇) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ออกมาประกาศว่า ต่อจากนี้ไปนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาปีสุดท้ายจากทุกประเทศจะได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศ รวมถึงนักศึกษาชาวจีนด้วย และต้องทำการกักกันโรคที่บ้านเป็นเวลา 14 วันด้วย

เพื่อตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงมีการจำกัดชาวต่างชาติในการเดินทางเข้าไต้หวัน เมื่อวันที่ 17 ก.ค.ที่ผ่านมา ศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคติดต่อไต้หวันได้อนุญาติให้นักศึกษาต่างชาติจาก 19 ประเทศหรือภูมิภาคที่มีความเสี่ยงของการติดเชื้อต่ำและปานกลางสามารถเดินทางเข้ามาในไต้หวันได้ และในวันที่ 22 ก.ค.ก็ได้ประกาศผ่อนคลายให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาปีสุดท้ายจากทุกประเทศสามารถเข้าไต้หวันได้

นายหลิ๋ง เมิ่งฉี๋ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวในระหว่างงานแถลงข่าวของศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคติดต่อไต้หวันว่า ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค.เป็นต้นมา กระทรวงศึกษาธิการได้เปิดให้นักศึกษาต่างชาติจาก 19 ประเทศหรือภูมิภาคที่มีความเสี่ยงของการติดเชื้อต่ำและปานกลางสามารถเดินทางเข้ามาในไต้หวันตามแผนการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องของศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคติดต่อไต้หวัน โดยนักศึกษาทุกคนจะได้รับความช่วยเหลือจากโรงเรียนเพื่อให้แน่ใจว่านักศึกษาต่างชาติทุกคนจะมีสถานที่ในการกักกันโรคในไต้หวัน หรือโรงแรมเพื่อการป้องกันโรคระบาด หรือหอพักภายในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการตรวจสอบโดยหน่วยงานสาธารณสุข เป็นระยะเวลา 14 วัน

Write your comment
Auth Code
Top