To the central content area :::
สังคม-內頁
::: To the bottom Area

สนง.บริหารการป้องกันสิ่งแวดล้อมไต้หวันเตือน ไม่ดูแลสภาพแวดล้อมและก่อให้เกิดลูกน้ำยุง อาจถูกปรับสูงสุด 6,000 เหรียญ

2019-06-10 09:00

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปีนี้มีการระบาดที่รุนแรง สำนักงานบริหารการป้องกันสิ่งแวดล้อมไต้หวันกล่าวเมื่อวันที่ 6 มิ.ย.ที่ผ่านมาว่า การทำความสะอาดแหล่งเพาะพันธ์ยุงเป็นวิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ดีที่สุด ประชาชนต้องตรวจสอบและทำความสะอาดภาชนะบรรจุน้ำ หากบริเวณที่อยู่อาศัยมีสภาพแวดล้อมที่มีน้ำขังและไม่ทำความสะอาดจนเกิดลูกน้ำยุง ก็จะโดนปรับระหว่าง 1,200 - 6,000 เหรียญไต้หวัน

จากสถิติของศูนย์ควบคุมโรคไต้หวันระบุว่า ในปีนี้นับจนถึงวันที่ 5 มิ.ย.มีผู้ป่วยไข้เลือดออกในไต้หวันแล้วรวม 15 ราย และผู้ป่วยไข่เลือดออกที่ได้รับเชื้อมาจากต่างประเทศ 155 ราย ซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดเมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา สำนักงานบริหารการป้องกันสิ่งแวดล้อมกล่าวว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดของการป้องกันโรคไข้เลือดออกคือการลดบริเวณที่มีน้ำขังในสิ่งแวดล้อม และภาชนะที่มีน้ำขัง เพื่อลดแหล่งเพาะพันธ์ยุง ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชนทุกคน

และขอเตือนให้ประชาชนตรวจสอบภาชนะที่ใช้บรรจุน้ำทั้งภายในและภายนอก คว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง ล้างยางรถเก่าทั้งภายในและภายนอก ล้างและคว่ำกระป๋อง ขวด เครื่องปั้นดินเผา และภาชนะอื่นๆ ที่มีน้ำขังได้ หากคุณมีอ่างอาบน้ำ ตู้ปลา หรือภาชนะที่หนักและมีขนาดใหญ่ที่ไม่ใช้แล้ว สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากทีมทำความสะอาดในท้องถิ่นได้

สำหรับภาชนะใส่น้ำที่ยังใช้อยู่ควรล้างทำความสะอาดอย่างเหมาะสม เมื่อใส่น้ำแล้วต้องมีฝาปิดหรือตาข่าย เพื่อหลีกเลี่ยงการเพาะพันธ์ของยุง และเกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออก

การทำความสะอาดแหล่งเพาะพันธ์ยุงไม่ให้น้ำขังเป็นวิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ดีที่สุด (ภาพจาก สนง.บริหารการป้องกันสิ่งแวดล้อมไต้หวัน)

(說明:การทำความสะอาดแหล่งเพาะพันธ์ยุงไม่ให้น้ำขังเป็นวิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ดีที่สุด (ภาพจาก สนง.บริหารการป้องกันสิ่งแวดล้อมไต้หวัน))

Write your comment
Auth Code
Top