To the central content area :::
สังคม-內頁
::: To the bottom Area

กระทรวงพาณิชย์ไทยมอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ให้กับร้านอาหารไทย ยกระดับมาตรฐานคุณภาพร้านอาหารไทยให้มีคุณภาพ

2020-08-08 09:00

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยว่า ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าดำเนินการช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหาร โดยเฉพาะร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพร้านอาหารไทยให้มีคุณภาพ รวมถึงช่วยประชาสัมพันธ์ร้านอาหารให้เป็นที่รู้จักและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้มากขึ้น

โดยเมื่อวันที่ 6 ส.ค.ที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจำปี 2563 ขึ้น โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น สถาบันอาหาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี วิทยาลัยดุสิตธานี และกรรมการผู้ตัดสินจากรายการเชฟกระทะเหล็ก มาร่วมคัดเลือกร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์ Thai SELECT โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้ มีรายการอาหารไทยในร้านไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีกรรมวิธีการปรุงตามมาตรฐานของไทย ใช้วัตถุดิบและเครื่องปรุงของไทย มีรสชาติและคุณภาพอาหารยอดเยี่ยม ตกแต่งร้านสวยงาม และบริการเป็นเลิศ

นอกจากนี้ ความพิเศษของปีนี้จะมีการปรับชื่อตราสัญลักษณ์ใหม่ แต่ยังคงแบ่งเป็น 3 ประเภทเช่นเดิมได้แก่ 1) Thai SELECT PREMIUM เป็น ‘Thai SELECT SIGNATURE’ จะต้องได้รับ 90 คะแนนขึ้นไป 2) Thai SELECT เป็น ‘Thai SELECT CLASSIC’ ได้รับคะแนนระหว่าง 75-89 คะแนน และ 3) Thai SELECT UNIQUE ยังใช้ชื่อเดิม ต้องได้รับคะแนนระหว่าง 75-89 คะแนน และต้องมีเมนูอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น จากอย่างไรก็ตาม ปัจจุบันประเทศไทยและทั่วโลกต่างต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ธุรกิจร้านอาหารของไทยได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า ธุรกิจมูลค่าการค้าของธุรกิจร้านอาหารปี 2563 จะอยู่ที่ 3.85-3.89 แสนล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.7-10.6 จากปีที่ผ่านมา ถือเป็นการหดตัวครั้งแรกในรอบ 8 ปี ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์จึงได้เร่งผลักดันธุรกิจร้านอาหารให้รีบปรับตัว ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพ และพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวหลังสถานการณ์ โควิด-19 คลี่คลาย ซึ่งร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จะเป็นจุดขายสำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว และเพิ่มรายได้ให้กับร้านอาหารในสถานการณ์เช่นนี้ อีกทั้งร้านอาหาร Thai SELECT จะได้รับการการันตีว่าเป็นร้านอาหารที่มีดีทั้งรสชาติกลมกล่อม สะอาด บรรยากาศดี ถือเป็นเสน่ห์ปลายจวักใน เอกลักษณ์ของอาหารไทยที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติยอมรับอีกด้วย” รมช.พณ. กล่าวในท้ายที่สุดเกณฑ์มาตรฐาน Thai SELECT CLASSIC ทั้งหมด 207 ร้าน โดยในปีนี้ยังไม่มีร้านใดได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT SIGNATURE และ Thai SELECT UNIQUE ทำให้ในภาพรวมของปัจจุบันมีร้านที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT รวมทั้งหมด 987 ร้าน แบ่งเป็น Thai SELECT SIGNATURE จำนวน 10 ร้าน Thai SELECT CLASSIC 906 ร้าน และ Thai SELECT UNIQUE 71 ร้าน

ข้อมูลข่าวจาก ผู้จัดการออนไลน์

Write your comment
Auth Code
Top