To the central content area :::
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค-內頁
::: To the bottom Area

แรงงานข้ามชาติไม่กักตัวแต่ไปทำงาน รัฐบาลมณฑลผิงตงปรับ 1 แสนเหรียญไต้หวัน

2020-03-24 10:40

ในช่วงนี้จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากต่างประเทศมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากยุโรป เพื่อเสริมสร้างการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคติดต่อไต้หวันประกาศว่า จะทำการติดตามสถานะสุขภาพของผู้ที่เดินทางมาจากยุโรป อิยิปต์ ตุรกีและดูไบ (รวมทั้งผู้ที่ต่อเครื่อง) ย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค.-14 มี.ค.จึงขอให้ผู้ที่เข้าข่ายดังกล่าวทำการติดต่อกับที่ทำการเขตหรือเมืองต่างๆ ด้วยตนเอง นอกจากนี้ที่มีการประกาศว่าตั้งแต่เวลา 00:00 น. ของวันที่ 19 มี.ค. ห้ามชาวต่างชาติทั้งหมดเดินทางเข้าไต้หวัน เฉพาะผู้ที่ยื่นขออนุญาติล่วงหน้าเท่านั้นที่จะอนุญาติให้เข้า และผู้ที่เดินทางเข้าไต้หวันทั้งหมดจะต้องกักกันตัวเองที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน

เมื่อวันที่ 19 มี.ค.ที่ผ่านมา สำนักอนามัย รัฐบาลมณฑลผิงตงได้รับรายงานจากประชาชนว่า แรงงานข้ามชาติชาวไทยที่เดินทางมาไต้หวันตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค.ซึ่งต้องกักกันตนเองที่บ้าน แต่กลับเดินทางไปทำงานที่โรงงานในวันถัดไป ซึ่งคาดว่าจะเป็นการออกจากสถานกักกันโดยละเมิดข้อบังคับการกักกันโรค หลังจากได้รับรายงาน สำนักอนามัยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เดินทางไปยังโรงงานดังกล่าวเพื่อตรวจสอบ ตามมาตรา 58 ของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อและมาตรา 15 ของกฎระเบียบพิเศษว่าด้วยการป้องกันและฟื้นฟูโรคปอดอักเสบติดเชื้อพิเศษที่รุนแรง ผู้ที่ละเมิดข้อบังคับการกักกันโรคจะโดนปรับ 1 แสนเหรียญไต้หวัน

สำนักอนามัยเรียกร้องให้ประชาชนว่า การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องร่วมมือ โรคปอดอักเสบจากไวรัสโควิด-19 กำลังแพร่กระจายไปทั่วโลก รัฐบาลกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและดำเนินมาตรการป้องกันต่าง ๆ เพื่อปกป้องสิทธิด้านสาธารณสุขของประชาชนและไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในชุมชน จึงขอแนะนำให้ผู้ต้องกักกันตนเองที่บ้านหรือกักกันที่บ้านแบบแยก ควรปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด อย่าออกจากสถานที่กักกัน เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษตามกฎหมาย และต้องขอขอบคุณผู้ที่ให้ความร่วมมือในการกักกันโรคซึ่งต้องเสียสละเสรีภาพในการเดินทางไปไหนมาไหนและการใช้ชีวิตที่ไม่สะดวกสบาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคร่วมกับรัฐบาล หากประชาชนต้องการการเข้ารับการรักษาพยาบาลหรือต้องการความช่วยเหลืออื่น ๆ สามารถโทรไปขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนดูแลมณฑลผิงตงโทร 7326008 หรือสายด่วนป้องกันโรค 1922 นอกจากนี้ยังสามารถรายงานไปยังหัวหน้าหมู่บ้าน ซึ่งรัฐบาลก็จะคอยช่วยเหลือดูแล

นอกจากนี้ สำนักอนามัยยังขอให้ประชาชนทั่วไปในสังคมปฏิบัติต่อผู้ดำเนินการกักกันโรคด้วยจิตใจที่ดี มีความอดทน ไม่เกลียดชังและต่อต้าน ทุกคนต่างอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากใช้การป้องกันโรคจึงขอให้ล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการเข้าหรือออกจากโรงพยาบาลหรือสถานที่แออัด และพูดคุยสื่อสารระหว่างกันให้ห่างประมาณ 1 เมตร หากมีความจำเป็นให้สวมหน้ากากอนามัย เพื่อปกป้องสุขภาพของตัวคุณเองและครอบครัว ซึ่งมาตรการป้องกันโรคที่ดีก็จะทำให้โอกาสติดเชื้อมีน้อย

 

Write your comment
Auth Code
Top