To the central content area :::
งานกิจกรรม-內頁
::: To the bottom Area

อี๋หลานจัดกิจกรรมโปรโมทความหลากหลายทางวัฒนธรรมของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่

2019-11-19 10:00

รัฐบาลมณฑลอี๋หลานต้องการโปรโมทความหลากหลายทางวัฒนธรรม เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประชาชนและภาคเอกชน รวมทั้งให้ความสำคัญกับครอบครัว เมื่อวันที่ 17 พ.ย. เวลา 9.30 น. ที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรมโปรโมทความหลากหลายทางวัฒนธรรม อาหารและเกมสำหรับครอบครัว ณ สวนวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จงซิง (中興文化創意產業園區) โดยเชิญชวนประชาชนมาร่วมกิจกรรม เพื่อสัมผัสเสน่ห์ของวัฒนธรรมหลากหลาย

กิจกรรมนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ การหลอมรวมความหลากหลาย ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่อาศัยอยู่ในมณฑลอี๋หลาน กลุ่มสตรี และสมาคมพัฒนาชุมชนในมณฑลอี๋หลานร่วมกันออกบูธ เพื่อโปรโมทวัฒนธรรมที่หลากหลายของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ รวมทั้งสร้างโอกาสของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่หลากหลายด้วย ภายในงานยังมีการแสดงเต้นรำอินโดนิเซียแบบดั้งเดิมโดยสตรีผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ และโซนสัมผัสวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยมีผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มาแชร์หนังสือภาพที่มีเรื่องราวที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ และวิธีการปลูกฝังแนวคิดเกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้กับบุตรด้วย นอกจากนี้ยังได้เชิญบุตรผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มาทำการแสดงโอเปร่าไต้หวันด้วย ในขณะเดียวกันหน่วยงานสวัสดิการสังคมในมณฑลอี๋หลานได้ใช้วิธีการเล่นเกมที่น่าสนใจทำให้ประชาชนที่มาร่วมงานได้เข้าใจในทรัพยากรและบริการสวัสดิการสังคมด้วย

รัฐบาลมณฑลอี๋หลานกล่าวว่า มณฑลอี๋หลานมีจำนวนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เกิน 8,500 คนแล้ว และเป็นเมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมมากมาย ไม่เพียงแต่มีความร่ำรวยในวัฒนธรรมท้องถิ่น แต่ยังมีผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ตั้งรกรากในมณฑลอี๋หลานด้วย ซึ่งพวกเค้าต่างก็มีความร่ำรวยทางวัฒนธรรมเช่นกัน เพื่อเป็นการโปรโมทวัฒนธรรมของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น รัฐบาลมณฑลอี๋หลานจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น ซึ่งเป็นการสื่อสารแนวคิดการหลอมรวม และความสุข ทำให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ไม่ว่าจะมาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือจีนก็สามารถสามารถมีชีวิตที่ดีในอี๋หลานได้

อี๋หลานจัดกิจกรรมโปรโมทความหลากหลายทางวัฒนธรรมของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เมื่อวันที่ 17 พ.ย. ที่ผ่านมา

(說明:อี๋หลานจัดกิจกรรมโปรโมทความหลากหลายทางวัฒนธรรมของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เมื่อวันที่ 17 พ.ย. ที่ผ่านมา)

Write your comment
Auth Code
Top