To the central content area :::
รายงานพิเศษ-內頁
::: To the bottom Area

การรถไฟไต้หวันมอบส่วนลดค่าโดยสารเนื่องจากการท่องเที่ยวในประเทศที่เพิ่มขึ้น

2020-07-13 15:50

การรถไฟไต้หวันมอบส่วนลดค่าโดยสารเนื่องจากการท่องเที่ยวในประเทศที่เพิ่มขึ้น (ภาพจาก การรถไฟไต้หวัน)

การรถไฟไต้หวัน (TRA) มอบส่วนลดค่าโดยสารรถไฟ Chu-Kuang Express ถึง 70% และบัตร TR-PASS 34 % และส่วนลด 500 เหรียญไต้หวัน (17 เหรียญสหรัฐ) สำหรับรถไฟประเภท cruise-style rail โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. 2020 เป็นต้นไป

ไต้หวันเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการติดเชื้อโควิด-19 ที่ต่ำ และตอนนี้การท่องเที่ยวในประเทศก็เริ่มกลับมาคึกคัก เนื่องจากการควบคุมพรมแดนยังไม่ถูกยกเลิก ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศได้ ทำให้การท่องเที่ยวในประเทศได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

เนื่องจากการมาถึงของฤดูการเดินทางช่วงฤดูร้อน การรถไฟไต้หวันได้เตรียมทั้งโปรโมชั่นในระยะยาวและระยะสั้นเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนท่องเที่ยวทั่วไต้หวันโดยการโดยสารรถไฟ และระบบขนส่งอื่นๆ

สำหรับส่วนลดของบัตร TR-PASS ผู้โดยสารสามารถประหยัดเงินได้ถึง 600 เหรียญไต้หวัน สำหรับบัตรโดยสารแบบ 3 วัน ซึ่งจะมีราคาอยู่ที่ 1,200 เหรียญไต้หวัน จากราคาปกติที่ 1,800 เหรียญไต้หวัน

การรถไฟไต้หวันยังได้มอบส่วนลดสำหรับรถไฟประเภทพิเศษ cruise-style rail 500 เหรียญไต้หวัน เช่น รถไฟรอบเกาะ รถไฟ Hello Kitty หรือ รถไฟท่องเที่ยวไปกลับ 2-3 วัน เป็นต้น

การรถไฟไต้หวันเตือนผู้โดยสารว่า ค่าโดยสารราคาโปรโมชั่นจะมีจำหน่ายที่เคาน์เตอร์ขายตั๋วเท่านั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของส่วนลดและรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยว ให้เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์การรถไฟไต้หวัน

Top