To the central content area :::
รายงานพิเศษ-內頁
::: To the bottom Area

สตม.ไต้หวันสถานีบริการนครจีหลงมีวิวทะเลที่สวยงาม ออกให้บริการผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ถึงบ้านเดือนล่ะ 2 ครั้ง

2020-05-06 12:10

รถตู้สัญจรของเว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เดินทางไปเยือนสตม.ไต้หวัน สถานีบริการนครจีหลง

เมื่อไม่นานมานี้ รถตู้สัญจรของเว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ได้เดินทางไปเยือนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไต้หวัน (สตม.ไต้หวัน) สถานีบริการนครจีหลง โดยคุณเหมา จ้าวลี่ (毛兆莉) ผู้อำนวยการสถานีบริการนครจีหลงและเจ้าหน้าที่เพื่อนร่วมงานคอยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมแนะนำสถานีบริการอย่างเป็นกันเอง

จุดเด่นพิเศษของสถานีบริการนครจีหลงคือ วิวทะเลบริเวณท่าเรือจีหลงที่สวยงาม สามารถมองเห็นเมื่อคุณเดินทางเข้าไปใช้บริการ คุณเหมา จ้าวลี่กล่าวว่า ปัจจุบันการประชากรผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในนครจีหลงส่วนมากเป็นชาวจีนและผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จากประเทศอื่นๆ โดยจำนวนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ชาวจีน ฮ่องกงและมาเก๊ามี 7 กว่าพันคน และผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จากชาติอื่นๆ อีก 2 พันกว่าคน งานหลักๆ ของสถานีบริการคือการบริการด้านการพำนักหรือการให้คำปรึกษาด้านการเยี่ยมญาติของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ซึ่งภายในสถานีบริการยังได้ทำแผนภาพลำดับญาติด้วย

วิวทะเลที่สวยงามของสถานีบริการนครจีหลง

นอกเหนือจากการบริการผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ สถานีบริการนครจีหลงยังได้ดูแลแรงงานข้ามชาติและนักศึกษาต่างชาติในพื้นที่ด้วย ซึ่งไม่เพียงแต่มีการตั้งไลน์กลุ่มเพื่อทำการประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคแก่แรงงานข้ามชาติและบริษัทจัดหางาน สถานีบริการนครจีหลงยังได้ทำการประชาสัมพันธ์ระบบยื่นสมัครออนไลน์สำหรับนักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาชาวจีนโพ้นทะเล ไม่ว่าจะต่อใบถิ่นที่อยู่ เปลี่ยนข้อมูลที่อยู่ เปลี่ยนข้อมูลหนังสือเดินทาง หรือยื่นขอใบถิ่นที่อยู่ เป็นต้น นักศึกษาต่างชาติกว่า 60% ได้ใช้ระบบยื่นสมัครออนไลน์ ทำให้ไม่ต้องเดินทางมาถึงสถานีบริการ แค่ใช้อินเทอร์เน็ตก็ดำเนินการได้แล้ว และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการของทางสถานีบริการ ห้องประชุมของสถานีบริการนครจีหลงยังได้เตรียมแท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์ให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และนักศึกษาต่างชาติได้ใช้งานด้วย

นอกจากนี้ สถานีบริการนครจีหลงยังได้ร่วมมือกับองค์กรเอ็นจีโอต่างๆ ในท้องถิ่น และศูนย์บริการครอบครัวนานาชาติของรัฐบาลนครจีหลงจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองตามโอกาสต่างๆ หรือกิจกรรมเรียนรู้ทักษะความสามารถต่างๆ เช่น เชิญอาจารย์มาสอนการประดิษฐ์พู่ห้อยสไตล์จีน (中國結) การทำวุ้นดอกไม้เวียดนาม ให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ได้ฝึกฝนทักษะความรู้เพิ่มเติม ได้เข้าสังคมมากขึ้น และปรับตัวใช่ชีวิตในสังคมได้รวดเร็วยิ่งขึ้น หลักสูตรการปรับตัวในการใช้ชีวิตและกิจกรรมแลกเปลี่ยนได้ขอประชาสัมพันธ์ผ่านทางศูนย์บริการครอบครัวนานาชาติ และเว็บไซต์ นอกจากนี้สตม.ไต้หวันยังได้ทำลิสต์รายชื่อเมื่อผู้ตั้งถิ่นฐานเข้ามาไต้หวัน เพื่อไม่ให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่พลาดที่จะได้รับสิทธิของตนเอง

แผนภาพลำดับญาติ

คุณเหมา จ้าวลี่กล่าวว่า นครจีหลง กรุงไทเป และนครนิวไทเปเป็นเพื่อนบ้านกัน มีการดำเนินชีวิตร่วมกัน ในแง่ของเขตการปกครองมีแปดเมืองในนครนิวไทเปถูกแบ่งให้อยู่ในความรับผิดชอบของสถานีบริการนครจีหลง เนื่องจากสถานีบริการนครจีหลงมีขนาดไม่ใหญ่นัก ดังนั้นจึงมีรถให้บริการเคลื่อนที่ออกให้บริการถึงบ้าน โดยออกให้บริการผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ทุก 2 ครั้ง ให้เจ้าหน้าที่ได้บริการผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ได้อย่างใกล้ชิดและใส่ใจในความต้องการของพวกเค้ามากขึ้น

สตม.ไต้หวันสถานีบริการนครจีหลง

ที่อยู่:11th Floor (Building A), No. 18 Yiyi Road, Keelung City

เวลาเปิดให้บริการ:จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00 น. ไม่หยุดพักเที่ยว

โทรศัพท์:02-2427-6374 แฟกซ์: 02-2428-5251

รถตู้สัญจรของเว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เดินทางไปเยือนสตม.ไต้หวัน สถานีบริการนครจีหลง โดยคุณเหมา จ้าวลี่ (毛兆莉) ผู้อำนวยการสถานีบริการนครจีหลงและเจ้าหน้าที่เพื่อนร่วมงานคอยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

Top