To the central content area :::
รายงานพิเศษ-內頁
::: To the bottom Area

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไต้หวันและมิวเซียมสยามร่วมจัดนิทรรศการการสักของไทยและไต้หวัน

2019-07-19 13:30

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไต้หวัน และมิวเซียมสยาม ร่วมกันวางแผนและจัดนิทรรศการสักไทยและไต้หวัน "สักสี สักศรี" ที่มิวเซียมสยาม กรุงเทพ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไต้หวัน และมิวเซียมสยาม ร่วมกันวางแผนและจัดนิทรรศการสักไทยและไต้หวัน "สักสี สักศรี" ที่มิวเซียมสยาม กรุงเทพ

ด้วยทุนสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรมไต้หวัน สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไต้หวัน และมิวเซียมสยาม ร่วมกันวางแผนและจัดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง สักสี สักศรี (Tattoo COLOR, Tattoo HONOR) ฝั่งไต้หวันนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับประเพณีการสักของชนเผ่าไท่หย่าและชนเผ่าผายวันของไต้หวัน โดยรวบรวมภาพเก่าแก่ที่สำคัญของการสัก วีดีทัศน์บทสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์การสัก คำบรรยายภาพสัก และวัตถุจัดแสดงอื่นๆ ซึ่งทั้งหมดบันทึกความเป็นมาของประเพณีอันมีค่าที่ใกล้จะสูญหาย ฝั่งไทยนำเสนอความหมายและรูปแบบของการสักแบบดั้งเดิมของไทย แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมการตกแต่งร่างกายตามขนบประเพณี

คุณหงซื่อโย่ว (洪世佑) ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไต้หวัน เดินทางมาร่วมงานพิธีเปิดด้วยตนเอง และแสดงความยินดีที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไต้หวันได้มาจัดนิทรรศการพิเศษขนาดใหญ่ในประเทศไทย

ในพิธีเปิดนิทรรศการ นอกจากจะเชิญคุณซ่งไห่หัว (宋海華Cudjuy Maljugau) อาจารย์สักชนเผ่าผายวันมาแสดงการสักแล้ว คณะศิลปวัฒนธรรมฉวนหยวน (Amu Bwiy Puing Culture Arts Group) กว่า 10 คนจะจัดแสดงแบบชนเผ่าไท่หย่าที่งานด้วย นอกจากนี้ยังเชิญแขกผู้มีเกียรติ รวมถึง คุณเฉินเหวินซาน ผู้ใหญ่บ้านเขตผิงตงชนเผ่าผายวัน และคุณฝูไน่ หว่าตั้น นักประวัติศาสตร์ชนเผ่าไท่หย่า มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในช่วงพิธีเปิดของวันนี้ด้วย ทั้งหมดนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการแลกเปลี่ยนระหว่างพิพิธภัณฑ์ของไทยและไต้หวัน

การสักของชนเผ่าไท่หย่าและชนเผ่าผายวันของไต้หวัน

การสักของชนเผ่าไท่หย่าและชนเผ่าผายวันของไต้หวัน

คุณหงซื่อโย่ว ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไต้หวันกล่าวว่า งานนิทรรศการระดับนานาชาตินี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มชนไต้หวันที่มีประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการสัก ไม่ว่าพวกเขาจะสักบนใบหน้าหรือร่างกาย ล้วนแต่สื่อถึงความมีเกียรติและความภาคภูมิใจ ด้วยเหตุนี้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไต้หวันได้ร่วมมือกับนักประวัติศาสตร์ของชนเผ่าไท่หย่าที่อยู่ทางภาคเหนือของไต้หวันและชนเผ่าผายวันที่อยู่ทางภาคใต้ของไต้หวัน รวบรวมข้อมูลโดยอาศัยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์จากการบอกเล่าของคนในชนเผ่า โดยหวังว่าพิพิธภัณฑ์จะกลายเป็นช่องทางการสนทนาระหว่างชนเผ่าต่างๆ  ส่งเสริมให้ผู้คนก้าวข้ามความแตกต่าง เคารพและยอมรับซึ่งกันและกัน

“นิทรรศการพิเศษ เรื่อง สักสี สักศรี” จะจัดแสดงที่มิวเซียมสยามตั้งแต่วันนี้จนถึง 27 ต.ค. 2019 โดยเปิดให้ชมทุกวันตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์เวลา 10:00 – 18:00 (หยุดทุกวันจันทร์)

Top