To the central content area :::
รายงานพิเศษ-內頁
::: To the bottom Area

สตม.ไต้หวัน สถานีบริการที่ 2 นครไถจงจัดมุมอ่านหนังสือ ซึ่งมีหนังสือภาพทั้งหมด 7 ภาษา

2020-05-13 12:00

รถตู้สัญจรของเว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่หรือเฟสบุ๊กเพจ Taiwan我來了 เดินทางเยือนสตม.ไต้หวัน สถานีบริการที่ 2 นครไถจง

รถตู้สัญจรของเว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่หรือเฟสบุ๊กเพจ Taiwan我來了ได้ออกเดินทางรอบเกาะเพื่อเยี่ยมเยือนสถานีบริการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในแต่ล่ะพื้นที่ รวมทั้งพบปะกับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และองค์กรของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในท้องถิ่น และนำเรื่องราวความประทับใจตลอดการเดินทางมาแชร์ให้แฟนเว็บไซต์และแฟนเพจ โดยในครั้งนี้รถตู้สัญจรได้เดินทางไปเยือนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไต้หวัน (สตม.ไต้หวัน) สถานีบริการที่ 2 นครไถจง โดยนายจัง จินซุ่น (張金順) ผู้อำนวยการสถานีบริการที่ 2 นครไถจงได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

นายจัง จินซุ่นได้พาเดินชมภายในสถานีบริการ โดยมีอยู่มุมหนึ่งเป็น “มุมการอ่านหนังสือที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม” ซึ่งมีหนังสือภาพภาษาฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ไทย เวียดนาม เมียนมา มาเลเซีย และกัมพูชา สถานีบริการที่ 2 นครไถจงยังได้ร่วมมือกับห้องสมุดนครไถจงสาขาหู๋หลู๋ตุนเพื่อแลกเปลี่ยนหนุงสือทั่วไปและหนังสือเด็กภาษาต่างๆ จึงเชิญชวนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ให้พาลูกๆ มาอ่านหนังสือด้วยกันที่นี่ ซึ่งเป็นการเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูก และฝึกฝนภาษาแม่ให้กับบุตรด้วย

มุมการอ่านหนังสือที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งมีหนังสือภาพทั้งหมด 7 ภาษา

นอกจากนี้ สถานีบริการที่ 2 นครไถจงมักจะจัดงานกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมร่วมกับองค์กรเอ็นจีโอในพื้นที่ ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่สามารถปรับตัวในการดำเนินชีวิตในไต้หวัน แต่ยังเป็นการส่งเสริมศักยภาพของบุตรผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ให้พวกเขาสามารถค้นพบคุณค่าของตนเองผ่านการเรียนรู้ นายจัง จินซุ่นกล่าวว่า สถานีบริการต้องดำเนินการร่วมกับท้องถิ่นเพื่อดูแลครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ สนับสนุนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ให้พวกเค้ารู้สึกมีความมั่นคงหลัง หลังจากที่ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ยืนหยัดด้วยตนเองได้แล้วก็ให้แชร์เรื่องราวกับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่คนอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

นายจัง จินซุ่นยังกล่าวว่า ในช่วงของการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ทางสถานีบริการมีการติดบัตรวัดอุณหภูมิร่างกายสำหรับเจ้าหน้าที่ รวมทั้งวัดอุณหภูมิร่างกายผู้ที่มาใช้บริการ ทำให้ทั้งสองฝ่ายเกิดความสบายใจและปลอดภัย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคหลายภาษาอยู่เสมอ ให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่สามารถรับข่าวสารจากทั้งในไต้หวันและประเทศบ้านเกิดได้ทันทีบนเว็บไซต์นี้

 

สตม.ไต้หวัน สถานีบริการที่ 2 นครไถจง (內政部移民署中區事務大隊臺中市第二服務站)

ที่อยู่: No. 280, Zhongshan Road, Fengyuan District, Taichung City

วันเวลาทำการของเคาน์เตอร์ให้บริการ: วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 08: 00-17: 00 น. ไม่หยุดพักเที่ยง

โทรศัพท์: 04-2526-9777  แฟกซ์: 04-2526-8551

รถตู้สัญจรของเว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่หรือเฟสบุ๊กเพจ Taiwan我來了 เดินทางเยือนสตม.ไต้หวัน สถานีบริการที่ 2 นครไถจง โดยนายจัง จินซุ่น (張金順) ผู้อำนวยการสถานีบริการที่ 2 นครไถจงและเจ้าหน้าที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

บรรยากาศที่แสนอบอุ่นภายในสถานีบริการที่ 2 นครไถจง

Top