To the central content area :::
รายงานพิเศษ-內頁
::: To the bottom Area

งานหัตถกรรมไต้หวันบุกตลาดประเทศไทย พร้อมจัดแสดงที่ริเวอร์ซิตี้ถึง 31 ส.ค.นี้

2019-07-09 14:40

ดร. ถง เจิ้นหยวน ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทยร่วมงานเปิดตัวบูธการแสดงงานหัตถกรรมชั้นยอดของไต้หวันที่ริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพ

ดร. ถง เจิ้นหยวน ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทยร่วมงานเปิดตัวบูธการแสดงงานหัตถกรรมชั้นยอดของไต้หวันที่ริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพ

ผลงานศิลปะหัตถกรรมต้องอาศัยทักษะงานฝีมืออันประณีต รวมถึงการใช้วัตถุดิบธรรมชาติ ในการสร้างสรรค์เป็นงานหัตถกรรมที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่สวยงาม โดยตั้งแต่ปี 2003 สถาบันวิจัยและพัฒนางานหัตถกรรมแห่งชาติไต้หวันได้เริ่มส่งเสริมการรับรองสินค้างานถัตถกรรมระดับชาติ และคัดสรรผลงานหัตถกรรมยอดเยี่ยมเพื่อเป็นตัวแทนของไต้หวัน และมีคุณภาพแก่ผู้บริโภค เพื่อผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมหัตถกรรมของไต้หวัน

เพื่อผลักดันงานหัตถกรรมของไต้หวันไปสู่เวทีระหว่างประเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนางานหัตถกรรมแห่งชาติไต้หวัน (NTCRI) ได้คัดเลือกงานหัตถกรรมระดับสูง 35 รายการจากผู้ผลิตไต้หวัน 20 ราย เช่น เครื่องโลหะ เครื่องไม้ เครื่องย้อม เครื่องเซรามิก และหินแกะสลัก ไปจัดแสดงโที่ประเทศไทย 2 ช่วงเวลา ได้แก่ ระหว่างวันที่ 4 ก.ค. – 31 ส.ค.นี้ ที่ริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพมหานคร และระหว่างวันที่ 2 ก.ย. – 31 ต.ค.นี้ ที่ชั้น 3 ศูนย์จัดแสดงเทคโนโลยี สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย

สถาบันวิจัยและพัฒนางานหัตถกรรมแห่งชาติไต้หวันกล่าวว่า ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีการจัดบูธการแสดงงานหัตถกรรมชั้นยอดของไต้หวันที่ริเวอร์ซิตี้ และศูนย์จัดแสดงเทคโนโลยี โดยมีระยะเวลาของการจัดแสดงทั้งหมด 4 เดือน และจะมีการโปรโมทผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีจำนวนสมาชิกกว่า 2.5 ล้านราย อย่าง pinkoi ด้วย ซึ่งเป็นการทำการตลาดแบบ Online To Offline เพื่อทำให้งานหัตถกรรมของไต้หวันเข้าสู่ตลาดไทยได้อย่างราบรื่น

ดร.ถง เจิ้นหยวน ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทยได้เดินทางมาร่วมพิธีเปิดงานบูธจัดแสดงงานหัตถกรรมชั้นยอดของไต้หวัน และกล่าวว่า ผลงานหัตถกรรมชั้นยอดของไต้หวันมีความโดดเด่นมาก ทุกชิ้นล้วนแสดงให้เห็นถึงฝีมือและการออกแบบอันปราณีตบรรจงของช่างหัตถกรรมของไต้หวัน ซึ่งเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะแนะนำให้ชาวไทยได้รู้จัก

บูธจัดแสดงงานศิลปะหัตถกรรมของไต้หวัน ห้อง 232 ชั้น 2 ริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพมหานคร

บูธจัดแสดงงานศิลปะหัตถกรรมของไต้หวัน ห้อง 232 ชั้น 2 ริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพมหานคร

บูธจัดแสดงงานศิลปะหัตถกรรมของไต้หวัน ห้อง 232 ชั้น 2 ริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพมหานคร

ผู้ที่สนใจชมงานศิลปะหัตถกรรมของไต้หวัน สามารถเดินทางไปชมได้ที่ ห้อง 232 ชั้น 2 ริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 4 ก.ค. – 31 ส.ค.นี้ ทุกวันเวลา 10.00-22.00น. และระหว่างวันที่ 2 ก.ย. – 31 ต.ค.นี้ ที่ชั้น 3 ศูนย์จัดแสดงเทคโนโลยี สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย

Top