To the central content area :::
รายงานพิเศษ-內頁
::: To the bottom Area

ข่าวดี การทดสอบวัคซีนโควิด-19ในลิงได้ผลดี เตรียมเริ่มทดสอบในมนุษย์ ต.ค. (จีน-ไทย)

2020-07-28 17:20

泰國在猴子身上測試Covid-19疫苗效果顯著準備在十月開始進行人體測試

ข่าวดี การทดสอบวัคซีนโควิด-19ในลิงได้ผลดี เตรียมเริ่มทดสอบในมนุษย์ ต..

การทดสอบวัคซีนโควิด-19ในลิงได้ผลดี เตรียมเริ่มทดสอบในมนุษย์ ต.ค. (ภาพจาก pixabay)

泰國教育科學研究與創新部長SuwitMesinree先生表示,朱拉隆功大學疫苗研究中心和醫學系及國家研究機構合作報告,使用遺傳物質誘發反應的疫苗mRNA作為Covid-19 (武漢肺炎)疫苗研發,在進行第二次注射猴子試驗後,發現它能夠對感染產生更佳的免疫力,而且每隻猴子都很健康,沒有產生副作用。

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รายงานผลการทดสอบวัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทย โดยใช้สารพันธุกรรมของเชื้อชนิด mRNA ในลิง หลังจากทดลองฉีดกระตุ้นเข็มที่สอง ที่ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี พบว่าสามารถสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อได้ในระดับสูงเป็นที่น่าพอใจ และลิงทุกตัวมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีผลข้างเคียงจากวัคซีน

 

疫苗研發實驗計劃進程,預計將在7月22日左右進行第三次注射測試。經分析和評估猴子的測試結果,若是免疫刺激反應及安全性狀況佳,預計將在10月左右進入人體測試。

ส่วนการทดสอบฉีดเข็มที่ 3 คาดจะดำเนินการประมาณวันที่ 22 กรกฏาคมนี้ ซึ่งการวิจัยและพัฒนาเป็นไปตามแผนงานการทดลอง เมื่อวิเคราะห์ประเมินผลการทดสอบในลิงทั้งในด้านผลการกระตุ้นภูมิคุ้มกันและด้านความปลอดภัยเสร็จแล้วก็จะเข้าสู่การทดสอบในมนุษย์ต่อไป คาดจะทำการทดสอบได้ประมาณเดือนตุลาคมตามแผน ส่วนการรับอาสาสมัครนั้นต้องได้รับการอนุมัติและพิจารณาในรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ ก่อน

 

SuwitMesinree部長表示,研究將並行執行下一步操作,以快速獲得疫苗,該疫苗將於下週開始生產用於人體測試的疫苗,並於2020年8月至9月開放志願測試者,將於今年10月開始在人體中進行首次注射測試,並且將對所有三個階段進行連續測試,相關機構也將同時準備足夠的產量以及疫苗註冊。

นายสุวิทย์ กล่าวอีกว่า การดำเนินการต่อไปนั้นจะดำเนินการคู่ขนานไปพร้อมกันเพื่อให้ได้วัคซีนอย่างรวดเร็ว โดยจะเริ่มสั่งการผลิตวัคซีนในสัปดาห์หน้าเพื่อจะใช้ในการทดสอบในมนุษย์ ซึ่งจะเปิดรับอาสาสมัครในเดือน สิงหาคม-กันยายน 2563 และจะเริ่มทดสอบฉีดเข็มแรกในมนุษย์เดือนตุลาคมนี้ โดยจะมีการทดสอบต่อเนื่องทั้งหมด 3 ระยะ อีกทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเตรียมการผลิตให้เพียงพอและเตรียมขึ้นทะเบียนวัคซีน โดยจะประสานกับผู้ผลิตวัคซีนทั้งภาครัฐและเอกชนต่อไป เพื่อให้คนไทยสามารถมีวัคซีนอย่างรวดเร็วเป็นลำดับแรกๆ

 

ข้อมูลข่าวจาก สำนักข่าวไทย

新聞來源Thai News Agency

 

Top