To the central content area :::
รายงานพิเศษ-內頁
::: To the bottom Area

รถตู้สัญจรของเว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่แวะอี๋หลานเป็นที่แรก

2020-03-11 15:50

เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ได้แนะนำเนื้อหาบนเว็บไซต์แก่นายเจี่ยน ชงโจว์ (簡聰洲) ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่สถานีบริการอี๋หลาน

รถตู้สัญจรของเว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่กำลังลัดเลาะรอบเกาะไต้หวัน!โดยเว็บไซต์ข่าวรอบโลกจะเดินทางไปเยือนสถานีบริการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ทั่วไต้หวัน รวมทั้งกลุ่มองค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับผู้ตั้งถิ่นฐานด้วยใหม่เป็นเวลาทั้งหมด 3 สัปดาห์ และจะนำเรื่องราวการเดินทางที่น่าประทับใจในครั้งนี้มาแบ่งปันกับแฟนๆ ของเราด้วย

สำหรับที่แรกที่รถตู้สัญจรแวะคือ สถานีบริการมณฑลอี๋หลานซึ่งตั้งอยู่บริเวณที่ราบหลานหยางทางตะวันออกเฉียงเหนือของไต้หวัน

แม่น้ำหลานหยางยังคงพัดพาทรายและกรวดจากภูเขาและไหลลงมาเป็นพื้นราบหลานหยางซึ่งมีพื้นที่กว่า 300 ตารางกิโลเมตร เมืองอี๋หลานเป็นพื้นที่รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหลายเดือน มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ทำให้สถานีบริการอี๋หลานมีความอบอุ่นและสบาย อีกทั้งยังมีการนำข้าวของจากต่างประเทศมาประดับตกแต่งทำให้สถานีบริการกลายเป็นบ้านหลังที่ 2 ของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ และยังเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าไต้หวันเปิดรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่อย่างอบอุ่น ทำให้พวกเขารู้สึกสบายใจเมื่อเผชิญกับความท้าทายของชีวิต

เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ยังได้แนะนำเนื้อหาบนเว็บไซต์แก่นายเจี่ยน ชงโจว์ (簡聰洲) ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่สถานีบริการอี๋หลาน ซึ่งเจ้าหน้าที่ต่างรับฟังและจดบันทึกอย่างตั้งใจ นอกจากนี้ทางเราก็ได้รับฟังประสบการณ์การการให้บริการผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในพื้นที่ของสถานีบริการด้วย

นายเจี่ยน ชงโจว์ ผู้อำนวยการสถานีบริการมณฑลอี๋หลานกล่าวในระหว่างให้สัมภาษณ์ว่า สถานีบริการอี๋หลายได้นำลักษณะเด่นมาทำให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นบ้านหลังที่ 2 ของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ เพราะผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่แต่งงานมาไต้หวันต้องจากบ้านมาไกล จึงต้องการการสนับสนุนในแต่ละด้านจากท้องถิ่น หากผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่พบเจอกับปัญหาใดๆ ในระหว่างการพำนักอาศัยหรือการเยี่ยมญาติ นายเจี่ยนได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ใช้หลักการบริการที่ “มุ่งเน้นคน” มาให้บริการผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ซึ่งหวังว่าภายใต้มาตรฐานของความถูกต้องตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่จะปฎิบัติต่อผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่อย่างอบอุ่น ไม่ให้พวกเค้ารู้สึกถึงความเย็นยะเยือก

นายเจี่ยน ชงโจว์ (簡聰洲) ผู้อำนวยการสถานีบริการมณฑลอี๋หลาน

นายเจี่ยนกล่าววอีกว่า หลังจากการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีเป็นระยะเวลานาน ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จะเต็มใจที่จะมาที่สถานีบริการเพื่อถามคำถามเกี่ยวกับปัญหาชีวิต นอกจากนี้ สถานีบริการยังสามารถรักษาปฎิสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ด้วยเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ใหม่ผ่านพวกเค้า เนื่องจากมณฑลอี๋หลานมีพื้นที่กว้างใหญ่มาก จึงมีการร่วมมือกับหน่วยงานทะเบียนราษฎร์ในท้องถิ่นเพื่อให้บริการแบบครบวงจร โดยทุกเดือนจะมีรถให้บริการเคลื่อนที่ออกให้บริการตามจุดต่างๆ ที่กำหนด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของสถานีบริการมณฑลอี๋หลาน

จิตวิญญาณการให้บริการของสถานีบริการมณฑลอี๋หลานทำให้คุณเกิดความประทับใจรึเปล่า? หลังจากนี้รถตู้สัญจรของเว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จะเดินทางลัดเลาะตามชายฝั่งตะวันออกของไต้หวัน โดยในวันที่ 10 มี.ค. ได้เดินทางถึงฮวาเหลี๋ยน วันที่ 11 มี.ค. เดินทางถึงไถตง วันที่ 12 มี.ค. เดินทางถึงผิงตง และวันที่ 13 มี.ค.เดินทางถึงเกาสง เราหวังว่าจะได้พบกับแฟนๆ ในแต่ละพื้นที่ด้วย!

สถานีบริการมณฑลอี๋หลานมีการนำข้าวของจากต่างประเทศมาประดับตกแต่งทำให้สถานีบริการกลายเป็นบ้านหลังที่ 2 ของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่

Top