To the central content area :::
รายงานพิเศษ-內頁
::: To the bottom Area

นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยวเฟิงบินสกายวอล์คในฮวาเหลี๋ยนควรสวมหมวกกันน๊อก!

2020-09-22 15:00

เฟิงบินสกายวอล์ค (ภาพจาก feng-bin.gov.tw)

หากพูดถึงชายฝั่งด้านตะวันออกของไต้หวัน ภาพที่อยู่ในหัวของเราก็คือธรรมชาติและท้องทะเลสีฟ้าครามที่สวยงาม และอากาศที่บริสุทธิ์ ส่วนเมืองที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไต้หวันและต่างชาตินิยมเดินทางไปท่องเที่ยวแห่งหนึ้งคือมณฑลฮวาเหลี๋ยน ซึ่งภายในมณฑลฮวาเหลี๋ยนนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่มากมาย

เฟิงบินสกายวอร์ค เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ที่เมืองเฟิงบิน มณฑลฮวาเหลี๋ยน เป็นทางเดินลอยฟ้าที่น่าตื่นเต้นที่สุดในไต้หวัน โดยสกายวอร์คมีความยาว 150 เมตร สร้างขึ้นจากเส้นทางเก่าแคบ ๆ ริมหน้าผาที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงที่ไต้หวันยังเป็นอาณานิคมของญี่ปุ่นเพื่อเชื่อมต่อระหว่าง 2 หมู่บ้านริมชายฝั่ง แต่เนื่องจากสกายวอร์คตั้งอยู่ริมหน้าผาจึงอาจมีหินหลนลงมาทำให้นักท่องเที่ยวบาดเจ็บได้

ที่ว่าการเมืองเฟิงบินในมณฑลฮวาเหลี๋ยนจึงได้ให้บริการยืมหมวกกันน๊อกโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่เฟิงบินสกายวอร์ค (Fengbin Skywalk-花蓮豐濱天空步道) เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว

สิ่งที่พิเศษของสกายวอร์คแห่งนี้ นอกจากวิวของมหาสมุทรแปซิฟิกที่สวยงามแล้ว ยังมีช่วงหนึ่งของสกายวอร์คที่เป็นพื้นกระจกใสความยาว 20 เมตร ซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 50 เมตร สร้างจากเหล็ก H-beams และกระจกนิรภัย ทำให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนได้ชมวิวมหาสมุทรและขอบหน้าผาที่อยู่ใต้เท้า ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายผู้ที่กลัวความสูงเป็นอย่างมาก

เฟิงบินสกายวอล์ค (ภาพจาก feng-bin.gov.tw)

นับตั้งแต่ที่สกายวอร์คแห่งนี้เปิดใช้งานเมื่อ 3 ปีก่อน ก็ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม แต่เมื่อพิจารณาถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ที่ว่าการเมืองเฟิงบินจึงเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวนำหมวกกันน๊อกติดมาด้วยหรือจะมายืมฟรีได้ก็ได้ อย่างไรก็ตามไม่ได้เป็นการบังคับให้สวมหมวกกันน๊อกแต่อย่างใด

ช่วงหนึ่งของสกายวอร์คที่เป็นพื้นกระจกใสความยาว 20 เมตร (ภาพจาก feng-bin.gov.tw)

Top