To the central content area :::
รายงานพิเศษ-內頁
::: To the bottom Area

แนวโน้มโรคระบาดในไทยดีขึ้น เข้าออกห้าง-ร้านค้าต้องสแกน QRcode เช็คอิน-เช็คเอ้าท์ เพื่อให้รัฐบาลจัดการและติดตามโรคโควิด-19 (จีน-ไทย)

2020-06-23 16:30

泰國疫情趨於緩和 民眾進出百貨公司-商店須掃QRcode登入出以便政府管理和監測疫情

แนวโน้มโรคระบาดในไทยดีขึ้น เข้าออกห้าง-ร้านค้าต้องสแกน QRcode เช็คอิน-เช็คเอ้าท์ เพื่อให้รัฐบาลจัดการและติดตามโรคโควิด-19

แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” (ภาพจาก เว็บไซต์ไทยชนะ)

由於Covid-19病毒的爆發,商場此前已關閉一段時間,自5月17日起,泰國政府決定第二階段的寬鬆開業,百貨公司重新營業的第一天,開放時間在10:00-20:00;隨後電影院、健身房、按摩店和SPA中心等,也將於6月1日起開放的第三階段,包括百貨公司在內開放時間為10:00-21:00。

ตั้งแต่เมื่อวันที่ 17 พ.ค.ที่ผ่านมา เป็นวันแรกที่มีการเปิดห้างสรรพสินค้าในไทยหลังจากมติผ่อนของรัฐบาลปรนระยะที่ 2 โดยกำหนดให้สามารถเปิดปิดได้ระหว่าง 10.00-20.00 น. ส่วนโรงภาพยนตร์ ฟิตเนส และสปา เป็นต้นเปิดให้บริการในวันที่ 1 มิ.ย.หลังจากมติผ่อนปรนระยะที่ 3 รวมทั้งขยายเวลาการเปิดให้บริการของห้างสรรพสินค้าเป็น 10.00-21.00 น. ซึ่งก่อนหน้านี้ปิดให้บริการไปนาน

 

但是與在疫情增溫之前相比,進入百貨公司有了更多規範,例如每次進入必須佩戴口罩、量體溫、保持社交距離。室內的公共場所也進行防疫措施,提供免費的乾洗手、民眾入場人數管制,更重要的是民眾進出百貨公司、商店、餐廳、美容店或是便利商店須掃QRcode登入政府「泰國勝利」(Thai Chana)的平台。

เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างไรก็ตามการเข้าไปใช้บริการในห้างสรรถสินค้านั้นจะมีกฎระเบียบต่าง ๆ เพิ่มเติมจากก่อนการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด เช่น ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่ายกาย เว้นระยะห่างทางสังคม ภายในห้างก็ได้มีการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะใหม่ มีการจัดเจลแอลกอฮอล์ให้ใช้บริการฟรี มีการจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการ และประชาชนจะต้องเช็คอิน-เช็คเอ้าท์เข้าออกห้างสรรพสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ของรัฐบาลโดยการสแกน QR-Code ที่บริเวณประตูทางเข้าออก

 

「泰國勝利」(Thai Chana)平台是泰國政府創建的的平台,供商家和民眾使用,為了收集用戶的個人訊息,只有泰國衛生部疾病控制部有權力使用資訊,為了追蹤並調查疾病,以及如果確診病人來百貨公司、商店、餐廳、美容店或是便利商店消費,就可以找到當時跟確診病人接觸的人。

สำหรับแพลตฟอร์มไทยชนะนั้นเป็นแพลตฟอร์มที่รัฐบาลไทยสร้างขึ้นให้ผู้ประกอบการและผู้รับบริการได้ใช้ เพื่อเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจากการเช็กอิน โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขของไทยจะเป็นหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลเพื่อติดตาม สอบสวนโรค กรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากกิจการ ห้าง ร้านต่างๆ ก็สามารถตามตัวผู้ที่เกี่ยวข้องได้ โดยข้อมูลจะถูกเก็บไว้เป็นเวลา 60 วัน นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถตรวจสอบความหนาแน่นของกิจการห้างร้านก่อนเดินทางไปใช้บริการได้อีกด้วย

 

商家必須在www.ไทยชนะ.com網站註冊下載QRcode,並將其放在商店門口作為用戶掃QRcode的登入、登出點。

ในส่วนของผู้ประกอบการต้องเข้าไปลงทะเบียนที่ www.ไทยชนะ.com เพื่อรับ QR Code และนำไปแปะที่หน้าห้าง ร้าน เพื่อเป็นจุดลงทะเบียนผู้ใช้บริการ แทนการใช้สมุดจดข้อมูลลูกค้า ซึ่งเชื่อมโยงกับการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข

 

民眾必須掃QRcode登入出「泰國勝利」(Thai Chana)的平台。通過手機的相機掃描QRcode後,它將導入到系統讓民眾輸入自己的電話號碼登入之後,要離開商店之前再掃描QRcode登出,但不用輸入電話號碼。系統也會讓民眾對商店內的衛生,防疫措施的完整度和人數方面進行評價。

สำหรับประชาชนผู้ใช้บริการ ต้องเช็กอิน-เช็กเอาท์ ผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ก่อนเข้าและหลังเข้าใช้บริการ โดยเปิดแอพพลิเคชั่นกล้องเพื่อสแกนคิวอาร์โค้ดที่หน้าห้างร้าน หลังจากสแกนแล้วจะนำเข้าสู่ระบบ ให้ผู้ใช้กรอกเบอร์โทรศัพท์ เพื่อเช็กอิน หลังจากนั้น เมื่อใช้บริการเสร็จสิ้น ก่อนออกจากห้างร้าน ผู้ใช้บริการต้อง “เช็กเอาท์” โดยทำเหมือนการ “เช็กอิน” แต่ไม่ต้องกรอกเบอร์โทรศัพท์ โดยเมื่อสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเช็กเอาท์ ระบบจะให้ประเมินการใช้บริการห้างร้าน ในด้านสุขอนามัย ความสะดวก และความหนาแน่น เพื่อเป็นเรตติ้ง (rating) ของห้างร้านนั้นๆ ต่อไป

 

但是因為有輸入錯誤的電話號碼,或在離開商場、商店前忘記掃描登出等問題,政府已經開發了「泰國勝利」(Thai Chana)的APP,讓使用該服務後可以隨時登出、防止假QR Code並使用OTP解決輸入錯誤電話號碼的問題。

แต่เนื่องจากมีปัญหาการกรอกเบอร์โทรศัพท์ผิด หรือลืมเช็กเอาท์หลังจากออกจากห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้า รัฐบาลจึงได้พัฒนาแพลตฟอร์ม ไทยชนะ มาเป็นแอปพลิเคชั่นบนมือถือที่มีความสะดวกมากขึ้น ซึ่งสามารถเช็กเอาต์หลังใช้บริการเมื่อไรก็ได้ (แต่ต้องพยายามทำให้เร็วที่สุด) ป้องกัน QR Code ปลอม และป้องกันการกรอกเบอร์โทรศัพท์ผิดโดยใช้ระบบ OTP

 

 

Top