To the central content area :::
รายงานพิเศษ-內頁
::: To the bottom Area

สตม.ไต้หวัน สถานีบริการมณฑลหยุนหลิ๋นให้บริการอย่างเต็มที่ ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่เป็นล่ามแปลภาษาสามารถพูดภาษาไต้หวันได้อย่างคล่องแคล่ว

2020-05-15 11:00

รถตู้สัญจรของเว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เดินทางเยือนสตม.ไต้หวัน สถานีบริการมณฑลหยุนหลิ๋น โดยมีนายหวง เหวินเจิ่ง (黃玟晸) ผู้อำนวยการสถานีบริการมณฑลหยุนหลิ๋นคอยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

เมื่อไม่นานมานี้ รถตู้สัญจรของเว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่หรือเฟสบุ๊กเพจ Taiwan我來了 ได้เดินทางรอบเกาไต้หวันเพื่อเยี่ยมเยือนสถานีบริการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในท้องถิ่น รวมทั้งพบปะกับองค์กรที่เกี่ยวกับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ และนำเรื่องราวความประทับใจตลอดการเดินทางมาแชร์ให้แฟนเว็บไซต์และแฟนเพจ โดยในครั้งนี้ รถตู้สัญจรได้เดินทางมาถึงสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไต้หวัน (สตม.ไต้หวัน) สถานีบริการมณฑลหยุนหลิ๋นโดยมีนายหวง เหวินเจิ่ง (黃玟晸) ผู้อำนวยการสถานีบริการมณฑลหยุนหลิ๋นคอยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

นายหวง เหวินเจิ่งกล่าวว่า มณฑลหยุนหลิ๋นมีพื้นที่กว้างขวางมาก แต่สถานีบริการตั้งอยู่ที่เมืองโต่วลิ่ว (斗六) อยู่ในทำเลที่มีการคมนาคมที่สะดวกสบาย ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่เดินทางมาใช้บริการก็สะดวก เพื่อให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และชาวต่างชาติในพื้นที่ชนบทห่างไกลได้รับบริการที่เหมาะสม ดังนั้นในทุกๆ เดือน สถานีบริการมณฑลหยุนหลิ๋นได้ออกเดินทางโดยรถให้บริการเคลื่อนที่เพื่อไปยังเมืองเป่ยกั่ง (北港)และเมืองม่ายเหลี๋ยว (麥寮) เพื่อรับเอกสารหรือให้บริการที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่

เนื่องจากอาคารหลักของสถานีบริการมณฑลหยุนหลิ๋นเคยเป็นโรงแรม Teachers' Hostel จึงมีสนามหญ้าเล็ก ๆ ด้านหน้าซึ่งสะดวกต่อการจัดกิจกรรม ดังนั้นกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธณรมของสถานีบริการหรือกลุ่มองค์กรผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ก็มักจะจัดที่นี่ ทำให้สถานีบริการมณฑลหยุนหลินมีชีวิตชีวาเป็นอย่างมาก

ภายในสถานีบริการมณฑลหยุนหลิน

ภายในสถานีบริการมณฑลหยุนหลิ๋นค่อนข้างกว้างขวาง มี "ห้องให้คำปรึกษาด้านการเข้าเมือง" ทำให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่พึ่งย้ายมาอยู่ไต้หวันได้รับคำปรึกษาและคำชี้จากนักสังคมสงเคราะห์มืออาชีพเพื่อลดความตึงเครียดและสับสนในสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคย นายหวง เหวินเจิ่งกล่าวว่าล่ามแปลภาษาและนักสังคมสงเคราะห์ที่สถานีบริการมณฑลหยุนหลินใจดี เป็นผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่อยู่อาศัยในไต้หวันมากกว่า 20-30 ปี ขึ้นไป ไม่เพียงแต่สามารถแปลภาษาแม่ได้เท่านั้น ภาษาจีนหรือภาษาไต้หวันก็สามารถพูดได้อย่างคล่องแคล่ว ทำให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และครอบครัวที่เดินทางมาใช้บริการต่างรู้สึกสบายใจ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นที่ดี

นายหวง เหวินเจิ่งกล่าวว่า สถานีบริการมณฑลหยุนหลินเต็มใจดูแลอยู่เคียงข้างผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ หากผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่หรือชาวต่างชาติมีความต้องการใดๆ สถานีบริการมณฑลหยุนหลินก็พร้อมที่จะให้บริการอย่างเต็มที่

 

สตม.ไต้หวัน สถานีบริการมณฑลหยุนหลิ๋น (內政部移民署南區事務大隊雲林縣服務站)

ที่อยู่: 1F, No. 38, Fuqian Street, Douliu City, Yunlin County

เวลาทำการของเคาน์เตอร์ให้บริการ: วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 08: 00-17: 00 น. ไม่ต้องพักผ่อนในเวลาเที่ยง

โทรศัพท์: 05-534-5971  แฟกซ์: 05-534-6142

ช่วงที่รถตู้สัญจรของเว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เดินทางเยือนสถานีบริการมณฑลหยุนหลิ๋นตรงกับเวลาที่ทางสถานีบริการจัดกิจกรรมด้านการศึกษาครอบครัวและประชาสัมพันธ์กฎหมายสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่

เอกสารประชาสัมพันธ์ในสถานีบริการมณฑลหยุนหลิ๋น

Top