To the central content area :::
รายงานพิเศษ-內頁
::: To the bottom Area

ไต้หวันเปิดตัวโลโก้สัญลักษณ์ของวันชาติไต้หวันประจำปี 2020 อย่างเป็นทางการแล้ว

2020-09-04 15:10

โลโก้สัญลักษณ์ของวันชาติไต้หวันประจำปี 2020 (ภาพจาก เฟสบุ๊กเพจเฉลิมฉลองวันชาติไต้หวัน)

วันชาติไต้หวันตรงกับวันที่ 10 ต.ค.ของทุกปี หรือเรียกว่าวันดับเบิลเท็น (10/10) นั่นเอง และในทุกๆ ปีจะมีการออกแบบโลโก้สัญลักษณ์วันชาติที่แตกต่างกัน สำหรับโลโก้สัญลักษณ์ของวันชาติไต้หวันประจำปี 2020 ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้ (ศุหร์ที่ 4 ก.ย.) โดยมาพร้อมกับหัวข้อภูมิใจในไต้หวัน หรือ “Proud of Taiwan”

สำหรับการออกแบบในปีนี้เป็นส่วนขยายของการออกแบบจากปีที่แล้วที่มีการเน้นบล็อกสีเรขาคณิต ซึ่งเป็นแถบยาวและสั้นในแนวตั้งรูปแบบ ”double-ten”

โลโก้สัญลักษณ์ของวันชาติไต้หวันในปีนี้ใช้ 4 เฉดสีที่ละเอียดอ่อน ซึ่งแต่ละเฉดสีมีความหมายที่แตกต่างกัน สำหรับสีทองและสีส้มเป็นสัญลักษณ์ของไต้หวันที่เป็นประชาธิปไตยและแสดงถึงความอบอุ่นและการต้อนรับจากประชาชนชาวไต้หวัน ในขณะที่สีเขียวและสีม่วงแสดงถึงการสื่อสารโดยใช้เหตุผลและความพยายามร่วมกันเพื่อเอาชนะกับความท้าทาย

การออกแบบพยายามที่จะถ่ายทอดแนวคิดของการรวมที่ทำให้ได้ยินเสียงที่แตกต่างกัน ประชาชนได้รับการสนับสนุนให้แสดงความคิดเห็นอย่างเสรีและปกป้องสิทธิของตนซึ่งถือเป็นรากฐานสำหรับค่านิยมประชาธิปไตย

เช่นเดียวกับโลโก้สัญลักษณ์ของวันชาติของปีที่แล้ว โลโก้สัญลักษณ์ของวันชาติของปีนี้ได้ให้ความสำคัญกับ "นำประชาธิปไตยไต้หวันก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจ"

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของกิจกรรมเฉลิมฉลองวันชาติไต้หวัน สามารถเข้าไปติดตามได้ที่เฟสบุ๊กเพจเฉลิมฉลองวันชาติไต้หวัน 中華民國  讚國慶

Top