To the central content area :::
รายงานพิเศษ-內頁
::: To the bottom Area

จำนวนแรงงานข้ามชาติมากที่สุดในไต้หวัน สตม.ไต้หวันสถานีบริการนครเถาหยวนใช้เครือข่ายช่วยประชาสัมพันธ์ด้านกฎหมาย

2020-05-18 16:00

รถตู้สัญจรของเว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เดินทางเยือนสตม.ไต้หวัน สถานีบริการนครเถาหยวน โดยมีนางหวง อิงกุ้ย (黃英貴) ผู้อำนวยการสถานีบริการนครเถาหยวนและเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง

เมื่อไม่นานมานี้ รถตู้สัญจรของเว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่หรือเพจ Taiwan我來了 ได้เดินทางรอบเกาะไต้หวันเพื่อเยี่ยมเยือนสถานีบริการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) และผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในท้องถิ่น รวมทั้งพบปะกับองค์กรที่เกี่ยวกับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ และนำเรื่องราวความประทับใจตลอดการเดินทางมาแชร์ให้แฟนเว็บไซต์และแฟนเพจได้ทราบ โดยในครั้งนี้ รถตู้สัญจรได้เดินทางมาถึงสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไต้หวัน (สตม.ไต้หวัน) สถานีบริการนครเถาหยวน โดยมีนางหวง อิงกุ้ย (黃英貴) ผู้อำนวยการสถานีบริการนครเถาหยวนคอยให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง

นางหวง กล่าวว่า เนื่องจากนครเถาหยวนมีเขตอุตสาหกรรมจำนวนมาก จำนวนแรงงานข้ามชาติก็มีมากถึง 110,000 คน เป็นอันดับ 1 ของไต้หวัน อีกทั้งยังมีจำนวนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มากกว่า 60,000 คน หรือเป็นอันดับที่ 4 ของไต้หวันอีกด้วย และเนื่องจากจำนวนแรงงานข้ามชาติในพื้นที่รับผิดชอบมีจำนวนมาก ดังนั้นเมื่อทางสถานีบริการต้องการประชาสัมพันธ์ในด้านกฎหมายต่างๆ ก็จะใช้เว็บไซต์ แฟนเพจ ไลน์กลุ่มในการแชร์ข้อมูล และผ่านทางองค์กรเอ็นจีโอที่ดูแลผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ทั้ง 18 ราย เพื่อให้ข้อมูลกระจายไปอย่างรวดเร็ว

องค์กรเอ็นจีโอในเถาหยวนมีบทบาทมาก ประกอบกับรัฐบาลท้องถิ่นก็ได้ให้การดูแลเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ก่อตั้งศูนย์วัฒนธรรมผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่นครเถาหยวน (桃園市新住民文化會館) ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟเถาหยวน เดิมทีเป็นอาคารของสถานีตำรวจเก่า ภายในศูนย์มีการรวบรวมเจ้าหน้าที่ของแต่ล่ะหน่วยงานคอยให้บริการผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ บริเวณหน้าศูนย์ยังมีพื้นที่เล็กๆ ไว้สำหรับจัดงานอีกด้วย นอกจากนี้ สถานีบริการนครเถาหยวนยังตั้งอยู่ไม่ไกลเช่นกัน โดยตั้งอยู่ใกล้กับที่ทำการรัฐบาลนครเถาหยวน ทำให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ แรงงานข้ามชาติ นักศึกษาต่างชาติ หรือชาวต่างชาติเดินทางมาใช้บริการได้สะดวกมากๆ ทันทีที่มาถึงสถานีบริการนครเถาหยวน คุณจะเห็นได้ว่ามีการแบ่งการให้บริการที่ชัดเจน และที่พิเศษคือเคาน์เตอร์ให้บริการแบ่งออกเป็นหลายชั้น ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่มาใช้บริการจะต้องสอบถามให้ดี

บรรยากาศภายในสถานีบริการนครเถาหยวน

สถานีบริการนครเถาหยวนดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด

 ผู้อำนวยการหวงกล่าวว่า งานหลักของสถานีบริการคือการทำเอกสารต่างๆ ของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และการให้คำปรึกษาด้านการเข้าเมือง ไม่ว่าผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จะประสบกับปัญหาอะไรในนครเถาหยวนก็สามารถมาขอรับคำปรึกษาได้ที่สถานีบริการ สถานีบริการนครเถาหยวนยังรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับกลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในท้องถิ่น เช่น ศูนย์ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่นครเถาหยวนของรัฐบาลนครเถาหยวน สมาคมดูแลสตรีผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่นครเถาหยวน ก็มักจะจัดกิจกรรมร่วมกันอยู่บ่อยๆ แสดงให้เห็นถึงการดูแลและการอุทิศตนของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่มีต่อผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ เป็นผู้ให้การสนับสนุนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ นอกจากนี้ทางสถานีบริการจะสอบถามกับกลุ่มองค์กรเอ็นจีโอว่ามีผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ เพื่อช่วยเหลือพวกเค้าให้สามารถก้าวผ่านกับปัญหาต่างๆ ไปได้

 

สตม.ไต้หวัน สถานีบริการนครเถาหยวน (內政部移民署北區事務大隊桃園市服務站)

ที่อยู่: 1F, No. 106, County Road, Taoyuan District, Taoyuan City

เวลาทำการของเคาน์เตอร์ให้บริการ: วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 08: 00-17: 00 น. ไม่พักเที่ยง

โทรศัพท์: 03-331-0409 แฟกซ์: 03-331-4811

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ในสถานีบริการนครเถาหยวน

Top