To the central content area :::
รายงานพิเศษ-內頁
::: To the bottom Area

ผู้ที่จะเดินทางไปประเทศไทยทั้งชาวไทยและต่างชาติต้องเตรียมใบรับรองแพทย์ด้วย

2020-03-23 13:30

ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. 2563 เวลา 00:00 น. ตามเวลาประเทศไทย เป็นต้นไป ผู้โดยสารที่เดินทางจากทุกประเทศทั่วโลกเข้าประเทศไทยไทยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต้องปฎิบัติตามมาตรการที่ระบุ (ภาษาไทย) (ภาพจาก สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย) 

เมื่อวันที่ 19 มี.ค.ที่ผ่านมา สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกมาประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการเดินอากาศที่ทำการบินมายังประเทศไทยว่า ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. 2563 เวลา 00:00 น. ตามเวลาประเทศไทย เป็นต้นไป ผู้โดยสารที่เดินทางจากทุกประเทศทั่วโลกเข้าประเทศไทยไทยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต้องปฎิบัติตามมาตรการต่อไปนี้

เมื่อ Check-in

ชาวต่างชาติ: สำหรับชาวต่างชาติจะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

  1. ใบรับรองแพทย์ (Health Certificate) ที่รับรองว่าผู้โดยสารมีการตรวจแล้วไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งออกให้ก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง
  2. ประกันที่คุ้มครองการรักษาพยาบาลในไทยอย่างน้อย 100,000 เหรียญสหรัฐ และครอบคลุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

*ในกรณีที่ผู้โดยสารไม่สามารถแสดงเอกสารที่จำเป็นดังกล่าวได้ ทางสายการบินสามารถงดการออกบัตรขึ้นเครื่อง (Boarding Pass) และปฎิเสธการขึ้นเครื่อง

ชาวไทย: สำหรับชาวไทยจะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

  1. ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าเหมาะสมต่อการเดินทางทางอากาศ (Fit to Fly Health Certificate)
  2. หนังสือรองรับการเดินทางกลับประเทศไทยที่ออกให้โดยสถานเอกอัคราชทูตไทย สถานกงศุลใหญ่หรือกระทรวงการต่างประเทศ

*ในกรณีที่ผู้โดยสารไม่สามารถแสดงเอกสารที่จำเป็นดังกล่าวได้ ทางสายการบินสามารถงดการออกบัตรขึ้นเครื่อง (Boarding Pass) และปฎิเสธการขึ้นเครื่อง

เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย

ชาวต่างชาติ:

  1. เอกสารที่ต้องแสดงต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

1.1 ต้องเตรียมเอกสารใบรับรองแพทย์/ประกันภัย

1.2 แบบฟอร์ม ต.8 ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว

  1. ต้องได้รับการแยกกัก กักกัน ควบคุมไว้สังเกต หรือวิธีการอื่นใดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคตามที่เจ้าหน้าที่พนักงานกำหนด

ชาวไทย:

  1. แสดงแบบฟอร์ม ต.8 ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว
  2. ต้องได้รับการแยกกัก กักกัน ควบคุมไว้สังเกต หรือวิธีการอื่นใดเพื่อป้องกันและควบคุมโรตามที่เจ้าหน้าที่พนักงานกำหนด

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์สำนักงานการบินพลเรื่อนแห่งประเทศไทย หรือโทร 02-568-8800 หรือกรมควบคุมโรคของไทย 1422

 

สำหรับชาวไทยที่พำนักอยู่ในไต้หวันและมีความประสงค์ที่จะเดินทางกลับไทย สามารถเข้าไปกรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อหนังสือรองรับการเดินทางกลับประเทศไทยกับสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยประจำกรุงไทเปได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI6fxo6wlKwA_RpgAPp0-b-H88gJgWdRqdhItlUeDDXokDOA/viewform

หลังจากนั้นให้ส่ง

1. ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly)

2. สำเนาการจองตั๋วเครื่องบิน

3. สำเนาหนังสือเดินทาง

ไปที่ tteo.service@gmail.com หลังจากนั้นสำนักงานการค้าฯ จะส่งใบรับรองกลับไปให้ทาง email หากมีข้อสงสัย หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยได้ทางโทรศัพท์ ที่ (8862) 2775-2211 หรือ facebook สำนักงานการค้าฯ

 

ส่วนรายชื่อคลีนิคที่สามารถไปขอใบรับรองแพทย์ได้ ในแต่ละเมืองของไต้หวัน สำนักงานการค้าฯ ได้รวบรวมรายชื่อไว้ดังนี้ (ที่อื่นก็อาจขอได้)

คลีนิคในไทเป 4 แห่ง:

1. ออกใบรับรองแพทย์ธรรมดา
偉勝耳鼻喉科診所
No. 558號, Zhongzheng Rd, Taoyuan District, Taoyuan City, 330
03 347 3858
https://maps.app.goo.gl/JXQTCi8eWJF185Ex6

2. ออกใบรับรองแพทย์ธรรมดา
皇嘉耳鼻喉科診所
No. 247號, Wuhua Street, Sanchong District, New Taipei City, 241
02 2857 9666
https://maps.app.goo.gl/okGyHDZEaFpKSrdG9

3. มีค่าใช้จ่าย 400 สามารถระบุคำว่า fit to fly ได้
簡萬居耳鼻喉科診所
106台灣台北市大安區辛亥路一段28號
+886 2 2368 0279
https://goo.gl/maps/Tj8VEX5RDwXWm9Sx7

4. ค่าใช้จ่าย : มีประกันสุขภาพ 350
ไม่มีประกันสุขภาพ 580
中心綜合醫院
台北市大安區忠孝東路四段77號
02-2751-0221
https://goo.gl/maps/19snbzHCkosbgZxH8

เกาสง 1 แห่ง:

1.มีบัตร NHI ราคา 100ntd ไม่มีบัตร 1000 ระบุคำว่า fit to fly ให้ด้วย
No. 531, Dexian Road, Nanzih District, Kaohsiung City, 811
https://maps.app.goo.gl/sXo731UfLcywM8fu8

ซินจู๋ 2 แห่ง:

1. ค่าใช้จ่าย 500NT ++ (บังคับเอกซเรย์ปอด)
黃瑞耳鼻喉科診所
300新竹市北區中山路116號
03 526 3077
https://goo.gl/maps/w5sB7fzWUE6fYCmz6

2. ค่าใช้จ่าย 200 - 400 NT
普惠耳鼻喉科診所
300新竹市東區食品路259號
03 561 5151
https://goo.gl/maps/LoSUHK5TSTpvwBRm

ไถจง 3 แห่ง:
1. ค่าใช้จ่าย ประกันสุขภาพ 50NT
ไม่มีประกันสุขภาพ 500NT up
林恆立耳鼻喉科聯合診所
402台中市南區復興路三段339號
04 2220 0602
https://goo.gl/maps/te4xZx2ZPEh1eDXE6

2. ค่าใช้จ่าย ประกันสุขภาพ 100NT
ไม่มีประกันสุขภาพ 600NT
曾憲彰耳鼻喉科診所
403台中市西區五權西路一段275號
04 2378 6066
https://goo.gl/maps/t7bfQqrdY5M3Ze9YA

3.ค่าใช้จ่าย ผู้ที่มีประกันสุขภาพ 100NT
ผู้ที่ไม่มีประกันสุขภาพ 350 - 400NT
江耳鼻喉科診所
404台中市北區學士路312號
04 2235 2015
https://goo.gl/maps/aaKHqh6o7NPQKF9BA

ไถหนาน 2 แห่ง:

1. สำหรับผู้มีบัตร NHI เท่านั้น ค่าใช้จ่าย 200-300 ดอลลาร์ไต้หวัน
蔡兆冀耳鼻喉科診所
臺南市新營區忠政里中山路178號
06-6354230
http://wroom.vision.com.tw/MainPage/ClinicInfo.aspx…

2. ผู้ที่มีบัตร NHI 100 ดอลลาร์ไต้หวัน ไม่มีบัตร NHI 450 ดอลลาร์ไต้หวัน
楊燿郎耳鼻喉科診所
臺南市永康區中山路83號
06-3013101
http://www.nhi.gov.tw/QueryN/Query3_Detail.aspx…

เจียอี้ 1 แห่ง:

長椿耳鼻喉科診所
60057嘉義市西區興業西路86號
05 228 9981
ค่าใช้จ่าย มีบัตรประกัน350
ไม่มีบัตรประกัน 600
https://goo.gl/maps/2K2Vz7JrbotfbwcE9

ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. 2563 เวลา 00:00 น. ตามเวลาประเทศไทย เป็นต้นไป ผู้โดยสารที่เดินทางจากทุกประเทศทั่วโลกเข้าประเทศไทยไทยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต้องปฎิบัติตามมาตรการที่ระบุ (ภาษาอังกฤษ) (ภาพจาก สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย) 

Top