To the central content area :::
สัมภาษณ์สถานีบริการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
::: To the bottom Area

สัมภาษณ์สถานีบริการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

จำนวนแรงงานข้ามชาติมากที่สุดในไต้หวัน สตม.ไต้หวันสถานีบริการนครเถาหยวนใช้เครือข่ายช่วยประชาสัมพันธ์ด้านกฎหมาย
2020-05-18 16:00

รถตู้สัญจรของเว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เดินทางเยือนสตม.ไต้หวัน สถานีบริการนครเถาหยวน โดยมีนางหวง อิงกุ้ย (黃英貴) ผู้อำนวยการสถานีบริการนครเถาหยวนและเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับอย่างเป...

สตม.ไต้หวัน สถานีบริการมณฑลหยุนหลิ๋นให้บริการอย่างเต็มที่ ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่เป็นล่ามแปลภาษาสามารถพูดภาษาไต้หวันได้อย่างคล่องแคล่ว
2020-05-15 11:00

รถตู้สัญจรของเว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เดินทางเยือนสตม.ไต้หวัน สถานีบริการมณฑลหยุนหลิ๋น โดยมีนายหวง เหวินเจิ่ง (黃玟晸) ผู้อำนวยการสถานีบริการมณฑลหยุนหลิ๋นคอยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ...

สตม.ไต้หวัน สถานีบริการที่ 2 นครไถจงจัดมุมอ่านหนังสือ ซึ่งมีหนังสือภาพทั้งหมด 7 ภาษา
2020-05-13 12:00

รถตู้สัญจรของเว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่หรือเฟสบุ๊กเพจ Taiwan我來了 เดินทางเยือนสตม.ไต้หวันสถานีบริการที่ 2 นครไถจง รถตู้สัญจรของเว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่หรือเฟสบุ๊...

สตม.ไต้หวันสถานีบริการนครจีหลงมีวิวทะเลที่สวยงาม ออกให้บริการผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ถึงบ้านเดือนล่ะ 2 ครั้ง
2020-05-06 12:10

รถตู้สัญจรของเว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เดินทางไปเยือนสตม.ไต้หวันสถานีบริการนครจีหลง เมื่อไม่นานมานี้ รถตู้สัญจรของเว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ได้เดินทางไปเยือนสำนั...

รถตู้สัญจรของเว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เดินทางเยือน สตม.ไต้หวัน สถานีบริการที่ 2 นครไถหนาน
2020-04-27 11:40

นายเฉิน หนานฮั่น ผู้อำนวยการสถานีบริการที่ 2 นครไถหนานและเจ้าหน้าที่ได้ให้การต้อนรับรถตู้สัญจรของเว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่อย่างอบอุ่น เมื่อไม่นานมานี้ รถตู้สัญจรของเว็บไซต์ข่าว...

รถตู้สัญจรของเว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เยือนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสถานีบริการมณฑลฮวาเหลี๋ยน
2020-04-08 12:00

ผู้อำนวยการสถานีบริการมณฑลฮวาเหลี๋ยนและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับรถตู้สัญจรของเว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่อย่างอบอุ่น เมื่อไม่นานมานี้ รถตู้สัญจรของเว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ...

รถตู้สัญจรของเว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เดินทางเยือนสถานีบริการมณฑลเจียอี้
2020-04-07 15:40

นายเติ้ง หยู๋เจ๋อ (คนที่สองซ้าย) ผู้อำนวยการสถานีบริการมณฑลเจียอี้พร้อมเจ้าหน้าที่ได้ให้การต้อนรับรถตู้สัญจรอย่างอบอุ่น เมื่อไม่นานมานี้ รถตู้สัญจรของเว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ห...

รถตู้สัญจรของเว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เดินทางเยือนสถานีบริการมณฑลเจียอี้
2020-04-07 13:30

นายเติ้ง หยู๋เจ๋อ (คนที่สองซ้าย) ผู้อำนวยการสถานีบริการมณฑลเจียอี้พร้อมเจ้าหน้าที่ได้ให้การต้อนรับรถตู้สัญจรอย่างอบอุ่น เมื่อไม่นานมานี้ รถตู้สัญจรของเว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ห...

รถตู้สัญจรของเว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่แวะอี๋หลานเป็นที่แรก
2020-03-11 15:50

เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ได้แนะนำเนื้อหาบนเว็บไซต์แก่นายเจี่ยน ชงโจว์ (簡聰洲) ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่สถานีบริการอี๋หลาน รถตู้สัญจรของเว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ก...

Total 9list items , in  1 /  1 pages
Top