To the central content area :::
วีดีโอตามหัวข้อ
::: To the bottom Area

วีดีโอตามหัวข้อ

ภาษาไทย

議題影音:泰國空姐-章少玲(泰文)
จัง เส้าหลิ๋ง (章少玲) ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ชาวไทยเคยเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน แต่เนื่องจากความรักจึงย้ายมาอยู่ภาคใต้ของไต้หวันและทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมและภาษาบ้านเกิดที่สถานศึกษา นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อทำความรู้จักไต้หวันให้มากขึ้น และหลอมรวมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในท้องถิ่น ให้ตนเองได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนแห่งนี้!

Top