To the central content area :::
แผนผังเว็บไซต์

::: To the bottom Area

แผนผังเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้ออกแบบโดยมีแนวคิดคือต้องการเป็นเว็บไซต์ไร้ข้อจำกัด เนื้อหาหลักของเว็บไซต์แบ่งออกเป็น

  • Alt + U: โซนฟังก์ชั่นด้านบน รวมถึงกลับหน้าหลัก คำอธิบายเว็บไซต์ เลือกเวอร์ชั่น เป็นต้น
  • Alt + S: ค้นหาจากเว็บไซต์
  • Alt + C: โซนเนื้อหาตรงกลาง เป็นโซนเนื้อหาหลักของหน้านี้
  • Alt + Z: โซนด้านล่าง เป็นโซนท้ายของเว็บไซต์นี้
Top