跳到主要內容區塊 :::
新聞總覽
::: 跳至下方選單區

新聞總覽

地方新聞
KH2015-03-09 13:40
ដើរម៉ូតចង្គៀងគោម ប្រជាជនចំណូលស្រុកថ្មីឃុំហឹងឈុនក្នុងថ្ងៃបុណ្យយានសៀវ

ឆ្លៀតក្នុងឱកាសបុណ្យយានសៀវ សមាគមន៍អភិវឌ្ឍន៍ផ្នត់គំនិតហឹងឈុន និង សាកលវិទ្យាល័យសហគមន៍ភីងណាន បានប្រារព្ធធ្វើកម្មវិធី “ទិដ្ឋភាពថ្ងៃបុណ្យ យានសៀវនៃតុងម៉ិន” នៅទីលានតុងម៉ិន ឃុំហឹងឈុន ដោយបានបង្ហោះចង...

地方新聞
TW2015-03-09 13:40
提燈走秀 恆春新住民鬧元宵

趁著元宵佳節,恆春思想起民謠促進會與屏南社區大學日前在恆春東門廣場舉辦「東門張燈結綵鬧元宵」活動,施放環保天燈、唱民謠猜燈謎,吃湯圓,新住民親子牽手提燈走秀以及到東門提燈鬧元宵到深夜等活動,吸引不少民眾一同度過一個熱鬧又文藝的夜晚。 由屏南社區大學承辦的東門張燈結綵鬧元宵,新住民提燈走秀搶鮮上場,新住民親子牽手提吉羊燈籠,展開「燈燈相續、心傳心」裝扮走秀,點亮希望,點亮愛心,讓愛亮起來,親子...

生活新聞
PH2015-03-09 13:40
Navy open house to visit the boats – Foreign in law in Taiwan recalls the past

Navy training voyage year 2015 Friendship Circle domestic flight training detachment arrived in Kaohsiung on the February 6th, 2015. They had an open house. A foreign in law who moved to Taiwan with h...

地方新聞
TH2015-03-09 12:10
งานเทศกาลจัดร่วมกับวันจักรยาน ม.เฉิงกงมีบรรยากาศแบบต่างประเทศที่สนุกสนาน

มหาวิทยาลแห่งชาติเฉิงกงต้าเสวียได้จัดกิจกรรมขนาดใหญ่ “งานเทศกาลนานาชาติมหาวิทยาลัยเฉิงกง 2015” และ “วันจักรยานและงานนิทรรศการสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8” รวมสองงานขึ้นพร้...

生活新聞
KH2015-03-09 12:10
ភាសាចម្រុះផ្ដល់អាទិភាពដល់និសិត្សបរទេសបន្ដធ្វើការនៅតៃវ៉ាន់

ដើម្បីសង្គ្រោះកង្វះខាតកម្លាំងពលកម្មនៅតៃវ៉ាន់ នាខែកក្កដាឆ្នាំមុន ក្រសួង ការងារបានសហការជាមួយ “ផែនការពង្រឹងនិសិត្សបរទេសបន្ដធ្វើការនៅតៃវ៉ាន់” របស់ព្រឹទ្ធសភា ធ្វើការជម្រុញ “យន្ដការវាយតម្ល...

生活新聞
KH2015-03-09 12:10
កូនប្រសារប្រុសតៃវ៉ាន់ធ្វើពិព័រណ៍ផ្ទាល់ខ្លួន

ប៉ិយម៉ាទីន កូនប្រសារប្រុសតៃវ៉ាន់ និងជាសិល្បករមួយរូបរបស់អង់គ្លេស ប្រារព្ធធ្វើពិព័រណ៍ផ្ទាល់ខ្លួននៅ OPEN BOX ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ។ ប្រធានបទនៃ ពិព័រណ៍នេះមានឈ្មោះថា “Emergent Properties”។ ពិព័រណ៍កញ...

地方新聞
PH2015-03-09 12:10
Carnival and Biking Day - National Cheng Kung University lively event

National Cheng Kung University organized the "2015 National Cheng Kung University International Festival" and the "Eighth Cycling Expo" on February 7th, 2015. There were two major ...

地方新聞
KH2015-03-09 12:10
មហាពិព័រណ៍ទិវាទោចក្រយាន និង ពិធីកានីវ័រអន្ដរជាតិ នៃសាកលវិទ្យាល័យឆឹង កុង

នាថ្ងៃទី៧ សាកលវិទ្យាល័យឆឹងកុងបានប្រារព្ធធ្វើ “ពិធីកានីវ័រអន្ដរជាតិសាកល វិទ្យាល័យឆឹងកុងឆ្នាំ២០១៥” និង “មហាពិព័រណ៍ទោចក្រយានយន្ដលើកទី៨” នាំឲ្យ ក្នុងសាលាសាយភាយនូវវប្បធម៌បរទេស។ ...

生活新聞
MM2015-03-09 12:10
နိုင္ငံၿခားေက်ာင္းသား ထိုင္ဝမ္တြင္ ေနထိုင္အလုပ္လုပ္ရန္ ပိုၿပီးအားသာခ်က္ရိွၿခင္း

ထိုင္ဝမ္၏အလုပ္သမားကြာဟခ်က္ကို ကယ္တင္ရန္အလို႔ငွာ ၿပီးခဲ႔သည္႔ ၇လပိုင္းတြင္ ထူးခၽြန္ေသာ ပညာသင္ေက်ာင္းသားမ်ား ထိုင္ဝမ္၌ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ရန္အစီအစဥ္အရ တကၠသိုလ္ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ ပ်မ္းမွ်လစာ ၃၀၁၅၃ ထက္ပိုၿမွင္႔...

生活新聞
TH2015-03-09 12:10
ลูกเขยไต้หวันจัดแสดงนิทรรศการผลงานส่วนตัว กระจก “ก่อกำเนิด” ความมีสีสัน

เป่ย หม่า-ติง ศิลปินชาวอังกฤษ ในขณะเดียวกันยังเป็นลูกเขยไต้หวันด้วย ได้จัดแสดงนิทรรศการผลงานส่วนตัวที่พื้นที่แสดงศิลปะ OPEN BOX ในเป็นผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์จากแนวคิดในหัวข้อเรื่อง “衍生 (ก่อกำเนิ...

回到頁首