跳到主要內容區塊 :::
焦點新聞-內頁
::: 跳至下方選單區

Chính phủ thúc đẩy dự thảo luật học tập suốt đời cho người nhập cư

2014-06-13 14:58

Ủy viên lập pháp Phan Mạnh An vào ngày 11 đã đưa ra đề nghị sửa đổi nội dung luật học tập suốt đời. Ông kiến nghị đưa phối ngẫu nước ngoài trở thành đối tượng trong chế độ học tập suốt đời để bảo đảm quyền học tập của người nhập cư.

Phan Mạnh An cho biết, tỉ lệ nhân khẩu hôn phối nước ngoài ngày càng cao, nhưng đa số họ gặp phải những vấn đề khó khăn về văn hóa và kinh tế. Mặc dù hiện nay đã có chế độ giáo dục nhận biết mặt chữ cho hôn phối nước ngoài, tuy nhiên mới chỉ dừng lại ở việc đào tạo năng lực ngôn ngữ cơ bản. Chủ yếu đào tạo nhận biết mặt chữ cho người trưởng thành hoặc giáo dục bổ túc tiểu học, điều này thực sự chưa thỏa đáng.

Ngày 11 nội dung sửa đổi luật học tập suốt đời đã được Viện Lập pháp thông qua, đây là một lợi ích quan trọng đối với hôn phối nước ngoài.

留下回應
驗證碼
回到頁首