跳到主要內容區塊 :::
訊息公告-內頁
::: 跳至下方選單區

Chiêu mộ tình nguyện viên thông tin kỹ thuật số tiếng mẹ đẻ dành cho người nhập cư tại Tân Trúc

2014-07-29 07:52

Trung tâm phục vụ gia đình nhập cư thành phố Tân Trúc, chiêu mộ tình nguyện viên thông tin kỹ thuật số tiếng mẹ đẻ. Công tác chiêu mộ và đào tạo chia thành 4 đợt, mỗi đợt 12 tiếng đồng hồ. Xin mời người dân có ý nguyện tham gia công tác tình nguyện đăng ký tham gia.

Để bồi dưỡng nhân lực tình nguyện viên, hỗ trợ phát triển các nghiệp vụ liên quan đến đào tạo giáo dục, cung cấp dịch vụ thông tin cho người nhập cư trong khu vực, tiến hành thúc đẩy các chương trình đào tạo, đồng thời tham gia chương trình đào tạo liên quan đến tình nguyện viên thông tin kỹ thuật số tiếng mẹ đẻ cho người nhập cư, các hoạt động mở rộng đào tạo giáo dục thông tin. Những người tham gia đầy đủ 12 tiếng đào tạo sẽ nhận được 1.500Đài tệ tiền trợ cấp giao thông.

Nhận đăng ký tham gia bắt đầu từ ngày hôm nay, chỉ tiêu 80 người, thông tin chi tiết xin tìm hiểu trên trang web của Trung tâm phục vụ gia đình người nhập cư, hoặc gọi điện đến số 0800-005788 để được giải đáp.

留下回應
驗證碼
回到頁首