跳到主要內容區塊 :::
焦點新聞-內頁
::: 跳至下方選單區

Thành lập Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia

2020-10-17 12:30

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 1522/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Hội đồng có tên tiếng Anh là National Council for Cultural Heritage (NCCH). Hội đồng thực hiện tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ theo hai hình thức: tư vấn theo yêu cầu và tư vấn độc lập.

Hội đồng có nhiệm vụ tham mưu, tư vấn đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về phương hướng, chiến lược, các chính sách lớn về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt; xác định chỉ có khu vực bảo vệ I đối với di tích quốc gia đặc biệt; công nhận bảo vật quốc gia; đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài có thời hạn để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản; thành lập bảo tàng quốc gia, bảo tàng chuyên ngành…

Hội đồng còn có nhiệm vụ thẩm định hồ sơ về di sản văn hóa do Bộ Vãn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Luật Di sản văn hóa; tham gia ý kiến đối với các vấn đề quan trọng khác về di sản văn hóa do Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hoặc Hội đồng thấy cần kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ…

Hội đồng có số lượng không quá 27 thành viên; Ủy viên Hội đồng là các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý có phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín, năng lực chuyên môn cao trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, lịch sử, khảo cổ, bảo tàng, kiến trúc, tài nguyên và môi trường, di sản tư liệu và các chuyên ngành có liên quan đến lĩnh vực di sản văn hóa ...

Nhiệm kỳ công tác của các thành viên Hội đồng là năm năm. Thành viên Hội đồng tham gia không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp.

 

Nguồn: nhandan

Ảnh minh họa: TTXVN

(說明:Ảnh minh họa: TTXVN)

留下回應
驗證碼
回到頁首