跳到主要內容區塊 :::
訊息公告-內頁
::: 跳至下方選單區

Đào Viên tiếp tục mở các lớp giáo dục đào tạo cơ bản cho người trưởng thành và phối ngẫu nước ngoài

2014-07-29 07:53

Để bồi dưỡng năng lực nghe, nói, đọc, viết và khả năng tính phép tính, tăng cường kiến thức cơ bản trong cuộc sống cho người dân thất học, phối ngẫu nước ngoài và Trung Quốc. Chính phủ Đào Viên liên tục mở các chương trình đào tạo, xin mời người dân dành thời gian đăng ký tham gia.

Lớp giáo dục đào tạo cho người trưởng thành dựa trên việc nhận biết mặt chữ cơ bản làm trọng điểm, giáo dục và hướng dẫn người dân thất học nhận biết mặt chữ và tăng cường kiến thức cơ bản trong cuộc sống; Lớp giáo dục đào tạo cơ bản dành cho phối ngẫu nước ngoài được tổ chức với mục đích, nâng cao năng lực nhận biết tiếng Trung cơ bản cho phối ngẫu nước ngoài và Trung Quốc, tăng cường sự hiểu biết của họ đối với nền văn hóa Đài Loan, nâng cao khả năng thích ứng cuộc sống và công tác giáo dục gia đình cho họ.

Đối tượng tuyển sinh , người dân không biết chữ hoặc chưa tốt nghiệp chương trình tiểu học quốc dân từ 15 tuổi trở lên, phối ngẫu nước ngoài và Trung Quốc. Thông tin chi tiết xin tìm hiểu trên trang web của Phòng học tập suốt đời Cục giáo dục huyện Đào Viên.

留下回應
驗證碼
回到頁首