跳到主要內容區塊 :::
專題報導-內頁
::: 跳至下方選單區

泰大學推7國語言食品詞彙翻譯APP 遊泰國不再怕怕的

2018-09-27 17:40

泰大學推7國語言食品詞彙翻譯APP    遊泰國不再怕怕的

เที่ยวไทยไม่ต้องกลัวอด! จุฬาเปิดตัว แอปฯ 'Thai Food Terms' รวมศัพท์อาหารไทย 7 ภาษา

泰國食品翻譯應用程式「Thai Food Terms」(圖/ NECTEC)

因應新網路時代來臨,泰國第一學府朱拉隆功大學文學系翻譯和口譯中心8月9日與泰國科技部國家科技發展局(NSTDA)國家電子與計算機技術中心(NECTEC)共同推出一款支援7國語言的泰國食品翻譯應用程式「Thai Food Terms」,支援Android 與iOS系統,對於泰國的產業出口行業、譯者、學生、員工乃至遊客都將是莫大的幫助。

เพื่อเป็นการตอบสนองต่อยุคแห่งเทคโนโลยีอันทันสมัย เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์การแปลภาษาและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของไทยได้ร่วมมือกับร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แก่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดตัวแอปพลิเคชัน “Thai Food Terms”  ซึ่งรวบรวมคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารไทยและแปลเป็นภาษาตะวันตกและตะวันออก 7 ภาษา และรองรับระบบแอนดรอย์ และ iOS ซึ่งนอกจากเป็นการส่งเสริมความรู้และความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับอาหารไทย สนับสนุนการขยายตัวด้านอุตสาหกรรมและการส่งออกอาหารไทยไปต่างประเทศแล้ว  ยังเป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไปหลายอาชีพ อาทิ นักแปล ล่าม นิสิต นักศึกษา พนักงานสายการบิน พนักงานโรงแรม ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอาหารไทยและนักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆ ด้วย

 

「Thai Food Terms」具備英文、中文、日文、法文、德文,義大利文和西班牙文等7國語言,內容包含高達1600泰國食物詞彙,以創新方式介紹泰國食物詞彙,為了讓使用方便,每一個食物字彙都搭配照片,並有泰文及其他7種語言發音,此應用軟體約270MB大小。

แอปพลิเคชัน “Thai Food Terms”  รวบรวมคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารไทยถึง 1,600 ราย แปลเป็นภาษาตะวันตกและตะวันออก 7 ภาษา ได้แก่ อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี และสเปน เป็นนวัตกรรมในการนำเสนอคำศัพท์อาหารไทยรูปแบบใหม่ มีภาพประกอบ เสียงภาษาไทยและภาษาต่างประเทศนั้นๆ ประกอบทุกคำเพื่อความสะดวกในการใช้งานโอกาสต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง โดยขนาดของแอพลิเคชั่นอยู่ที่ 270 MB

 

泰國食品詞典項目協調員Saraphi Gaston表示,這個APP讓原本的實體字昇華成一個嶄新的工具,並大幅改善過去10年來泰國人面對如何將泰國食品名稱正確翻譯成西方語言的問題。

นางสารภี แกสตัน ผู้ประสานงานโครงการพจนานุกรมอาหารไทย 7 ภาษา กล่าวว่า แอพลิเคชั่นนี้เป็นการรวบรวมคำศัพท์จากพจนานุกรมธรรมดาให้เป็นพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งสามารถแก้ปัญหาการแปลชื่ออาหารไทยเป็นภาษาตะวันตกที่มีมานานกว่า 10 ปี ได้

 

「Thai Food Terms」目前支援同時轉換2種語言,如泰文-英文或泰文-法文,內容包括1600種食品,蔬菜,食用花卉,水果,香料,調味料,穀物,麵條,肉類,海鮮,烹飪方法,飲料,廚具和一些日常詞彙。而且每類都有顯示圖片和聲音讓使用者確實掌握他們想翻譯的物品。

ทั้งนี้แอพลิเคชั่น “Thai Food Terms” ยังคงรองรับแค่ 2 ภาษาสำหรับการดาว์นโหลด 1 แอพลิเคชั่น เช่น ไทย-อังกฤษ ไทย-ฝรั่งเศษ เป็นต้น แต่ในอนาคตจะมีการพัฒนาให้ทั้ง 7 ภาษา อยู่ในแอพลิเคชั่นเดียว  สำหรับคำศัพท์จะแบ่งเป็น 14 หมวด รวม 1,600 รายการ ได้แก่ อาหาร,พืชผัก,ดอกไม้ที่รับประทานได้,ผลไม้,เครื่องเทศ,เครื่องปรุงรส,ข้าวธัญพืช,อาหารประเภทเส้น,เนื้อสัตว์,อาหารทะเล,วิธีประกอบอาหาร,เครื่องดื่ม,เครื่องใช้ในครัว และศัพท์ทั่วไป สำหรับวิธีการค้นหาสามารถทำได้ง่าย โดยค้นจากหมวดคำศัพท์ คำภาพ หรือค้นจากดัชนี ซึ่งในแต่หมวดจะมีภาพและเสียงประกอบ เพื่อให้การแปลนั้นทำออกมาได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และเข้าใจทั้ง 2 ฝ่าย

每類詞彙都有顯示圖片和聲音讓使用者確實掌握他們想翻譯的物品(圖/網路)

來源 bangkokbiznews

ข้อมูลข่าวจาก กรุงเทพธุรกิจ

回到頁首