跳到主要內容區塊 :::
專題報導-內頁
::: 跳至下方選單區

曼谷積極推行市場認證 4市場獲鑽石級認證殊榮

2018-08-29 09:10

曼谷積極推行市場認證  4市場獲鑽石級認證殊榮

ตลาดทั่ว กทม. ผ่านเกณฑ์สะอาดได้มาตรฐานปลอดภัยแล้ว 340 แห่ง ส่วนอีก 50 ยังไม่ผ่านเกณฑ์

RatchadRatchada 火車夜市 ตลาดนัดรถไฟรัชดายามค่ำคืน (ภาพจาก unsplash.com)a 火車夜市 ตลาดนัดรถไฟรัชดายามค่ำคืน (ภาพจาก unsplash.com)

曼谷的美食眾所皆知,曼谷副市長Thaweesak Lertprasart 在8月7日頒布高級市場認證,共有4個市場獲得此殊榮,336個市場獲得「乾淨安全標準認證」。副市長Thaweesak表示,希望曼谷能逐漸發展成一個安全且充滿美食的城市。市場的整潔及安全必須達到標準。他邀請市場經營者跟市政府一起,提升產品的品質、衛生和食品安全。

เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2561 ที่ผ่านมา นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวภายหลังมอบป้ายรับรองมาตรฐานตลาดระดับพรีเมียม จำนวน 4 แห่ง และตลาดสะอาดได้มาตรฐานปลอดภัย 336 แห่ง ว่า กทม.ต้องการพัฒนาให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองอาหารปลอดภัย จึงต้องพัฒนาตลาดให้สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน จึงเชิญชวนผู้ประกอบการตลาดมาร่วมพัฒนาและยกระดับตลาดให้ดีขึ้นทั้งในด้านสุขาภิบาล สินค้ามีคุณภาพ และบริโภคอาหารปลอดภัย

 

曼谷市場經過評估後被分為3種類型:「結構化市場」、「非結構化市場」及「高級市場」。 結構化市場被細分為鑽石級與金級,本次共有56個市場獲得鑽石級,62所獲得金級。2者皆需通過「環境衛生」、「食品安全」及「消費者保護」等3個評估點。

สำหรับการประเมินในครั้งนี้มีการแบ่งตลาดออกเป็น 3 ประเภท คือ 1.ตลาดที่มีโครงสร้าง ซึ่งจะต้องผ่านเกณฑ์ 3 ด้าน คือ สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยอาหาร และการคุ้มครองผู้บริโภค และแบ่งระดับของตลาดที่มีโครงสร้างออกเป็นระดับเพชร ซึ่งมีตลาดได้รับรางวัลนี้ 56 แห่ง และระดับทอง มีทั้งหมด 62 แห่ง

 

非結構化市場則細分為銀級與銅級,本次共105個市場獲得銀級,113所獲得銅級,2者皆須通過「環境衛生」及「食品安全」兩個評估點。而高級市場需連續5年都被評為鑽石級,同時也必須通過9個標準: 例如食品攤位需要至少有1種健康菜單、公共廁所整潔、不使用保麗龍、通過QR Code“Scan Me”檢查肉類來源、為了減少接觸鈔票的機會而改用電子支付系統(無現金)。

2.ตลาดที่ไม่มีโครงสร้าง จะต้องผ่านเกณฑ์ 2 ด้าน คือ สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยด้านอาหาร และสามารถแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับเงิน มีจำนวน 105 แห่ง และระดับทองแดง มี 113 แห่ง และ 3.ตลาดระดับพรีเมียม ซึ่งเป็นตลาดที่ได้รับรางวัลระดับเพชรต่อเนื่อง 5 ปี และต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน 9 ด้าน อาทิ ต้องมีแผงจำหน่ายอาหารพร้อมบริโภคที่มีเมนูสุขภาพอย่างน้อย 1 เมนู การพัฒนาห้องน้ำเป็นสุดยอดห้องน้ำแห่งปีของ กทม. ไม่มีการใช่โฟมบรรจุอาหาร สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์ผ่านคิวอาร์โคด “สแกน มี (Scan Me)”มีการชำระเงินแบบระบบอีเพย์เม้น (ไร้เงินสด) เพื่อลดการปนเปื้อนสิ่งสกปรก เป็นต้น

 

目前曼谷地區共有四個市場符合標準,包括Suan Luang區的Iam Sombat市場、Pathumwan區的Sam Yan市場 、Bangkok Noi區的Bang KhunSri市場 以及 Minburi區的Minburi市場中心。

ปัจจุบันมีตลาดที่ผ่านเกณฑ์ตลาดระดับพรีเมียม 4 แห่ง ได้แก่ 1.ตลาดเอี่ยมสมบัติ เขตสวนหลวง 2.ตลาดสามย่าน เขตปทุมวัน 3.ตลาดบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย และ 4.ตลาดศูนย์การค้ามีนบุรี เขตมีนบุรี

 

曼谷副市長Thaweesak Lertprasart表示,曼谷目前有390個市場,其中已有340個達到標準,而剩下50所未達到。曼谷市政府將與企業家合作,提升市場標準。 同時曼谷 50 個區的食品衛生部門也為企業家提供關於食品衛生、檢查作弊量表、使用食品污染物檢測試劑盒檢測肉類和蔬菜中的食物污染的教育課程等。

นายทวีศักดิ์ กล่าวว่า ปัจจุบัน กทม.มีตลาด 390 แห่ง แต่ผ่านเกณฑ์แล้ว 340 แห่ง ส่วนอีก 50 แห่งที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ กทม.พยายามเจรจาให้ผู้ประกอบการร่วมพัฒนาและยกระดับตลาดให้ได้มาตรฐาน ขณะเดียวกัน กองสุขาภิบาลอาหารกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ทั้ง 50 เขตของกทม. ยังร่วมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ จัดอบรมตามหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร ตรวจสอบการโกงตาชั่ง ตรวจสอบสารปนเปื้อนอาหารในเนื้อสัตว์และพืชผักด้วยชุดทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร (เทสต์ คิด)

 

若民眾對食品來源的乾淨度和安全有疑慮,也可向該地區的食品衛生部門詢問,並且還可以使用QR Code中的“Scan Me”檢查肉類的來源。

หากประชาชนไม่มั่นใจในความสะอาดและปลอดภัยของสินค้ายังสามารถสอบถามหรือแจ้งมายังฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลในพื้นที่ร่วมตรวจสอบได้ อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน “สแกน มี”ตามคิวอาร์โคดบนบรรจุภัณฑ์

 

曼谷副市長Thaweesak 也表示,最近的檢驗中在幾所曼谷市場中發現食物鈉含量偏高,對健康有影響。在泰國越來越多人開始關心自身的健康,但對於鈉和反式脂肪的危害則還不是那麼了解,曼谷政府正在努力尋找改善公共健康的方法。

นายทวีศักดิ์ กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมามีการตรวจสอบพบอาหารในตลาดทั่ว กทม.มีปริมาณโซเดียมสูง เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หลายคนให้ความสำคัญเรื่องการดูแลสุขภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เรื่องโซเดียม หรือไขมันทรานส์ ถือเป็นเรื่องใหม่ กทม. พัฒนาหาแนวทางเพื่อสุขภาพประชาชน โดยจะมีการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการต่อไป

新聞來源: Daily News

ข้อมูลข่าวจาก เดลินิวส์

回到頁首