跳到主要內容區塊 :::
影音新聞
::: 跳至下方選單區

影音新聞

Việt Nam

0621 NIA影音新聞—越南文(Video tin tức từ NIA )
NIA tin tức tiêu điểm trong tuần
1. Sở Di Trú truy quét toàn quốc lần 2 tìm được 531 đương sự lao động phi pháp liên quan.
2. Nhằm bảo vệ quyền lợi di công Sở Di trú kêu gọi các chủ thuê lao động tự thân chấp pháp.
3. Bành Hồ - Ngư công nước ngoài gặp tai nạn, cảnh sát biển hỗ trợ đưa vào đất liền điều trị.
4. Chính quyền thành phố Đài Trung tổ chức khóa học giảng dạy ngành công nghiệp du lịch khách sạn cho tân di dân.

回到頁首