To the central content area :::
Tin tức sự kiện-內頁
::: To the bottom Area

Khóa học thi lấy bằng lái xe máy dành cho Cư dân mới huyện Miêu Lật được tổ chức từ tháng 8/2020

2020-08-06 10:30

Trung tâm gia đình Cư dân mới Miêu Lật tổ chức khóa học về thi lấy bằng lái xe máy, mời giáo viên của trung tâm tổ chức thi lấy bằng lái 苗栗監理站-這一讚精彩 đến giảng dạy cho Cư dân mới các kiến thức về an toàn giao thông, các quy định khi thi bằng lái, các kỹ năng thi ...

Hoan nghênh Cư dân mới và các thành viên trong gia đình cư trú tại huyện Miêu Lật cùng đến đăng ký tham gia khóa học.

Chiêu sinh : 15~20 học viên.

Thời gian : 15/08 , 16/08 , 22/08 , 23/08 gồm 04 buổi học lý thuyết và tập lái.

Ngày thi : 31/08.

Điện thoại : 037-277011 hoặc đến Trung tâm gia đình Cư dân mới Miêu Lật đăng ký báo danh

Lớp hướng dẫn thi lấy bằng lái xe máy dành cho Cư dân mới (ảnh: Trung tâm dịch vụ gia đình Cư dân mới Miêu Lật

(說明:Lớp hướng dẫn thi lấy bằng lái xe máy dành cho Cư dân mới (ảnh: Trung tâm dịch vụ gia đình Cư dân mới Miêu Lật)

Write your comment
Auth Code
Top