To the central content area :::
Tin tức địa phương-內頁
::: To the bottom Area

Họp báo liên kết nghiệp vụ Kim Môn giúp tân di dân sớm hòa nhập vào cuộc sống địa phương.

2019-12-03 13:40

Trung tâm hỗ trợ gia đình tân di dân Kim Môn trong năm 2019 đã tổ chức Họp báo liên kết nghiệp vụ lần hai vào ngày 1/12, Nghị sĩ Trần Kim Tằng hy vọng đơn vị tổ chức thông qua phản ánh, cũng như nền tảng giao lưu có thể hỗ trợ tân di dân Kim Môn hòa nhập cuộc sống mới.

Hội báo được tổ chức tại phòng hội nghị sảnh lớn Văn phòng chính phủ địa phương, do nghị sĩ quốc hội ông Trần Kim Tăng chủ trì, phó giám đốc Văn phòng xã hội ông Lý Văn Đôi và các đại diện nhiều đơn vị cũng đồng tham gia. Trong hội báo, các tình hình về cuộc họp trước được báo cáo chi tiết. Các đơn vị liên quan cũng báo cáo ngắn ngọn về nghiệp vụ của mình. Bao gồm các tổ chức như : Văn phòng xã hội công vụ hỗ trợ hôn phối nước ngoài và đồng hương (thuộc Trung tâm hỗ trợ tân di dân), Trạm hỗ trợ Sở Du Trú Kim Môn, Sở phát triển lực lượng lao động Bộ Lao Động Trung tâm hướng nghiệp liên hợp Đài Tân Bắc – Cơ Long – Nghi Lan – Hoa Liên – Kim Môn – Mã Tô văn phòng chi nhánh Kim Môn, Văn phòng dân chính Kim Môn, Văn phòng giáo dục, Cục cảnh sát Kim Môn, Cục vệ sinh Y tế Kim Môn, Trung tâm phòng chống bạo lực gia đình và xâm hại tình dục, Trung chẩn đoán chữa bệnh kịp thời, Căn cứ điểm hỗ trợ Tân di dân trong cộng đồng.

Đại diện trung tâm giáo dục gia đình cho biết, Trung tâm luôn cung cấp nhiều tài nguyên, hoan nghênh các đơn vị liên quan đến tân di dân có thể nhiệt tình tham gia các sự kiện của trung tâm. Các đại diện Văn phòng Hỗ trợ pháp lý cũng cho biết nếu có bất kỳ vần đề nào liên quan đến pháp lý có thể tìm đến văn phòng xin hỗ trợ.

Hình ảnh hội nghị của Trung tâm hỗ trợ gia đình tân di dân Kim Môn

(說明:Hình ảnh hội nghị của Trung tâm hỗ trợ gia đình tân di dân Kim Môn )

Write your comment
Auth Code
Top