To the central content area :::
Tin tức cuộc sống-內頁
::: To the bottom Area

Chính sách「an tâm làm việc ngắn hạn」với 3.700 vị trí tuyển dụng đang chờ bạn !

2020-04-14 14:20

Tình hình dịch bệnh viêm phổi Covid-19 hiện đang“tấn công”thị trường nhân lực, Bộ Lao động đưa ra chính sách hỗ trợ công việc mang tên「an tâm làm việc ngắn hạn」trong đó Sở phát triển nhân lực Tân Bắc, Đài Bắc, Cơ Long, Nghi Lan, Hoa Liên, Kim Môn với 3.700 vị trí tuyển dụng. Mỗi tháng có thể lãnh 12.640 Đài tệ, từ hôm nay bắt đầu nộp đơn tại tác cơ quan xí nghiệp công – tư nhân.

Ông Lâm Nhân Chiêu phó giám đốc Sở phát triển nhân lực cho biết, hiện những công việc đang thiếu nhân lực tại nội thành khu vực phía bắc như hỗ trợ hành chính, công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh lau chùi quét dọn ... tp Đài Bắc thiếu 757 người, tp Tân Bắc thiếu 578 người, tp Cơ Long thiếu 329 người, huyện Nghi Lan thiếu 500 người, huyện Hoa Liên thiếu 1005 người, huyện Kim Môn thiếu 500 người. Trong vòng 6 tháng từ ngày đăng ký với Trung tâm việc làm, đóng bảo hiểm lao động và bảo hiểm nghề nghiệp đủ 2 tháng trở lên, lương đóng bảo hiểm tháng gần nhất là 23.800 Đài tệ (trở lên) đem theo chứng minh nhân dân/hoặc giấy tờ khác đến quầy phục vụ đăng ký, người dân sau khi được xác nhận“đủ tư cách”tiền lương mỗi giờ là 158 Đài tệ, mỗi tháng làm 80 giờ, thời gian làm việc dài nhất là 6 tháng.

Ông Lâm Nhân Chiêu nói thêm, đối với doanh nghiệp và lao động bị cắt giảm ca làm Bộ Lao động đưa ra chính sách「nạp điện」 và「an tâm làm việc ngắn hạn」, trong đó chính sách「an tâm làm việc ngắn hạn」đối tượng chủ yếu là người làm việc toàn thời gian , hy vọng có thể hỗ trợ phần nào cho lao động. Chi tiết vui lòng gọi đến Sở phát triển nhân lực khu vực miền Bắc(02)8995-6399 chuyển số máy lẻ 1412 hoặc Trung tâm việc làm trong các quận huyện.   

chính sách「an tâm làm việc ngắn hạn」với 3.700 vị trí tuyển dụng (ảnh: Bộ Lao động

(說明:chính sách「an tâm làm việc ngắn hạn」với 3.700 vị trí tuyển dụng (ảnh: Bộ Lao động)

Có thể gọi đến các Trung tâm việc làm để tìm hiểu thêm về chính sách「an tâm làm việc ngắn hạn」(ảnh: Bộ Lao động

(說明:Có thể gọi đến các Trung tâm việc làm để tìm hiểu thêm về chính sách「an tâm làm việc ngắn hạn」(ảnh: Bộ Lao động)

Write your comment
Auth Code
Top