To the central content area :::
Tin tức tiêu điểm-內頁
::: To the bottom Area

Chủ sử dụng lao động có thể nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép lao động cho LĐNN trên hệ thống trực tuyến nhanh nhất 7 ngày nhận được Giấy phép

2020-10-18 12:00

Nhằm thu hút nhân tài nước ngoài trên nhiều lĩnh vực,Bộ Lao động tích cực thúc đẩy sự đa dạng và tính nhanh gọn trong việc nộp xin cấp Giấy phép làm việc,ngoài việc gởi e-mail hoặc đích thân đem hồ sơ đến nơi nộp,chủ sử dụng lao động có thể sử dụng mạng internet để nộp thủ tục 24/24,không bị hạn chế bởi thời gian hoặc địa điểm,nhanh chóng hơn trong việc thuê mướn nhân tài / lao động nước ngoài.

Bộ Lao động cho biết,nhằm tăng cường hiệu suất trong việc kiểm duyệt hồ sơ,nay việc xin cấp phép Giấy phép lao động dành cho người nước ngoài đều được thông qua hệ thống internet,chủ sử dụng lao động có thể nộp hồ sơ tại website「外國專業人員工作許可申辦網」của Sở Phát triển Lao động Bộ Lao động, dịch vụ phục vụ 24/24 với chức năng tiếp nhận hồ sơ và nộp chi phí xét duyệt hồ sơ.

Bộ Lao động nói thêm,chủ sử dụng lao động (cơ quan、tổ chức hoặc đoàn thể) sau khi đăng nhập tài khoản bằng mã số của Thẻ doanh nghiệp hoặc Thẻ cá nhân (自然人憑證) ,đăng nhập thông tin vào hệ thống、gởi dữ liệu thông tin về giấy tờ cần nộp,cung cấp nhiều phương thức thanh toán,như chuyển khoản qua bưu điện、nền tảng eGov (E政府平台) 、ATM、Taiwan Pay ...,chủ sử dụng lao động sau khi thanh toán chi phí xét duyệt hồ sơ, thủ tục xin cấp Giấy phép làm việc xem như hoàn tất.

Các giấy tờ nếu đã chuẩn bị đầy đủ, tư cách làm việc của LĐNN phù hợp với các điều khoản quy định của pháp luật,nhiều nhất 7 ngày làm việc sẽ hoàn tất thủ tục xét duyệt hồ sơ, thủ tục xét duyệt hiệu quả hơn.

 

Nguồn:台灣英文新聞

Write your comment
Auth Code
Top