To the central content area :::
Tin tức địa phương-內頁
::: To the bottom Area

Học viên khóa「Nhân tài thông dịch tư pháp Cư dân mới」đến tham quan, tìm hiểu các chính sách dành cho Cư dân mới tại Trạm dịch vụ Sở Di dân Đào Viên

2020-09-24 17:30

Các học viên khóa「Nhân tài thông dịch tư pháp Cư dân mới」Trường đại học cộng đồng ZhongLi ngày 22/09 đã đến tham quan Trạm dịch vụ Sở Di dân TP. Đào Viên, nhân viên Trạm dịch vụ Sở Di dân ngoài việc giới thiệu các công việc của Trạm còn tuyên truyền đến Cư dân mới những kế hoạch về phục vụ, chăm lo cho Cư dân mới, để học viên hiểu biết hơn về những chính sách, điều lệ pháp luật, nguồn tài nguyên hỗ trợ ... để cuộc sống trong tương lai càng thuận lợi hơn.

Nhân viên Trạm dịch vụ Sở Di dân giới thiệu đến học viên các chương trình bồi dưỡng đa văn hóa của Sở Di dân : Chương trình Bố mẹ cùng con thực hiện ước mơ、Chương trình bồi dưỡng và học bổng、Chương trình bồi dưỡng tại nước ngoài、chương trình bồi dưỡng cho con em Cư dân mới trong nước ... Giới thiệu các trang website Thông tin Phát triển Bồi dưỡng Cư dân mới (新住民培力發展資訊網)、Thời báo Tân di dân toàn cầu (新住民全球新聞網)、khóa học máy tính miễn phí dành cho Cư dân mới và dịch vụ cho mượn máy tính bảng miễn phí dành cho Cư dân mới. Ngoài ra, còn cùng các học viên tiến hành trao đổi ý kiến, giải đáp từng thắc mắc, câu hỏi của các học viên; thông dịch viên trực tại Trạm dịch vụ là người Thái Lan cùng đến chia sẻ về công việc của Trạm dịch vụ Sở Di dân, không khí buổi chia sẻ nói cười vui vẻ, học viên cũng tiếp nhận được nhiều kiến thức quý báu.

Giám đốc Trạm dịch vụ Sở Di dân TP. Đào Viên ông Huang YingGui cho biết, các học viên đều là Cư dân mới, ngoài thời gian bận bịu với công việc còn tích cực học tập, tham giam khóa「Nhân tài thông dịch tư pháp Cư dân mới」học tập các kiến thức liên quan đến pháp luật, không chỉ làm tăng kiến thức cho bản thân mà còn giúp đỡ người khác, điều này rất đáng quý. Khuyến khích các học viên, phiên dịch và việc giúp người, việc thiện, khuyến khích các học viên bồi dưỡng kiến thức trong lĩnh vực thông dịch tư pháp, cống hiến cho xã hội.

 

Nguồn:移民署桃園市服務站

Các học viên khóa「Nhân tài thông dịch tư pháp Cư dân mới」Trường đại học cộng đồng ZhongLi đến tham quan Trạm dịch vụ Sở Di dân TP. Đào Viên, tìm hiểu các dịch vụ của Sở Di dân (ảnh: 移民署桃園市服務站

(說明:Các học viên khóa「Nhân tài thông dịch tư pháp Cư dân mới」Trường đại học cộng đồng ZhongLi đến tham quan Trạm dịch vụ Sở Di dân TP. Đào Viên, tìm hiểu các dịch vụ của Sở Di dân (ảnh: 移民署桃園市服務站)

Nhân viên Trạm dịch vụ Sở Di dân giới thiệu đến học viên các chương trình bồi dưỡng đa văn hóa của Sở Di dân, hy vọng dịch vụ thông dịch trong tương lai sẽ được hoàn thiện hơn (ảnh : 移民署桃園市服務站

(說明:Nhân viên Trạm dịch vụ Sở Di dân giới thiệu đến học viên các chương trình bồi dưỡng đa văn hóa của Sở Di dân, hy vọng dịch vụ thông dịch trong tương lai sẽ được hoàn thiện hơn (ảnh : 移民署桃園市服務站)

Write your comment
Auth Code
Top