To the central content area :::
Chuyên mục về Phòng chống dịch bệnh COVID-19-內頁
::: To the bottom Area

Mua khẩu trang có in dòng chữ「MD」và「Made In Taiwan」bằng tên thật chính thức có hiệu lực từ ngày 24/09

2020-09-21 13:30

Quy định về khẩu trang y tế sản xuất trong nước phải in dòng chữ「MD」và「Made In Taiwan」sẽ có hiệu lực từ ngày 24/09, nhằm hạn chế sự bất cập về khẩu trang mới và cũ, đảm bảo người dân mua khẩu trang bằng tên thật đều mua được khẩu trang có in 2 dòng chữ trên, Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương lên kế hoạch từ ngày 17/09 đến ngày 31/10, Chính phủ sẽ trưng dụng tất cả khẩu trang y tế có in chữ.

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm cho biết, từ ngày 24/09 tất cả sản phẩm khẩu trang sản xuất trong nước đều phải in hai dòng chữ trên, khẩu trang tồn kho trên thị trường không có in hai dòng chữ trên vẫn được phép bán đến ngày 24/12/2020. Từ ngày 25/12/2020, ngoại trừ khẩu trang được dán tem niêm phong của Cục Y tế, những khẩu trang không có in hai dòng chữ「MD」và「Made In Taiwan」đều không được phép bày bán. Do đó, trước ngày 24/12 nên tạm dừng bán đối với số khẩu trang (không in chữ) bán không hết, chủ tiệm cung cấp giấy phép buôn bán và số hàng tồn kho đưa đến Cơ sở niêm phong Sở Y tế trực thuộc thành phố/ huyện, mới được tiếp tục bán ra thị trường. Nhắc nhở chủ tiệm, từ ngày 24/09/2020 đến ngày 23/03/2021 có thể đến Cơ sở niêm phong Sở Y tế tiến hành niêm phong khẩu trang.

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm nhắc nhở người dân, khi chọn mua khẩu trang cần xem kỹ trên bao bì có in số lô sản xuất、tên sản phẩm、giấy phép sản xuất、xưởng sản xuất、địa chỉ sản xuất ... hay không, thông tin về bao bì sản phẩm có thể tra xem tại website「西藥、醫療器材及化粧品許可證查詢系統

Write your comment
Auth Code
Top