To the central content area :::
Tin tức địa phương-內頁
::: To the bottom Area

Trạm dịch vụ Sở Di dân huyện Hoa Liên đem cà phê Việt đến buổi học tuyên truyền gia đình

2020-08-10 13:30

Khóa học tuyên truyền quy định pháp luật & giáo dục gia đình được Trạm dịch vụ Sở Di dân huyện Hoa Liên tổ chức với các nội dung về : Làm thế nào để “kinh doanh” gia đình? Thăm hỏi tình hình sức khỏe công việc của các học viên, hướng dẫn việc làm thế nào để cùng mẹ chồng/ các thành viên khác trong gia đình/ vợ chồng/ con cái duy trì mối quan hệ tốt đẹp, những vấn đề cần thích ứng khi mới đến sinh sống tại Đài Loan ... khuyến khích học viên dũng cảm đối diện, nếu có vấn đề có thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ các đơn vị Chính phủ. Ngoài việc giảng dạy cách chăm lo gia đình, trong buổi học giảng viên còn đem đến thức uống nổi tiếng của Việt Nam – cà phê Việt, một phần giúp chị em vơi đi nỗi nhớ nhà.

Trạm dịch vụ Sở Di dân huyện Hoa Liên cho biết, ngoài việc tuyên truyền những quy định pháp luật liên quan đến cư trú định cư, tuyên truyền về「tôn trọng đa văn hóa không kỳ thị」và bình đẳng giới còn tuyên truyền đến Cư dân mới làm thế nào để lãnh Phiếu kích thích mua sắm (振興三倍券), tự gia hạn thời gian tạm trú 30 ngày, thông tin liên quan về dịch bệnh tã lợn Châu Phi ... để Cư dân mới tiếp nhận được thông tin mới nhất/ nhanh nhất và những quyền lợi của bản thân khi sinh sống tại Đài Loan.

 

Nguồn:新移民的娘家臉書粉絲頁

Khóa học tuyên truyền quy định pháp luật & giáo dục gia đình được Trạm dịch vụ Sở Di dân huyện Hoa Liên tổ chức (ảnh:新移民的娘家

(說明:Khóa học tuyên truyền quy định pháp luật & giáo dục gia đình được Trạm dịch vụ Sở Di dân huyện Hoa Liên tổ chức (ảnh:新移民的娘家)

Write your comment
Auth Code
Top