To the central content area :::
Chuyên mục về Phòng chống dịch bệnh COVID-19-內頁
::: To the bottom Area

Thành phố Đào Viên đón 647 du học sinh nước ngoài đến nhập học chuẩn bị 500 phòng dùng để phòng dịch cách ly

2020-09-03 11:00

Phó thị trưởng thành phố Đào Viên ông Gao AnBang ngày 2/09 chủ trì hội nghị về phòng chống dịch bệnh cho biết, Trung tâm phòng chống dịch bệnh Trung ương cho phép du học sinh nước ngoài nhập cảnh Đài Loan học tập, từ tháng 9 trở đi thành phố Đào Viên dự tính đón 647 du học sinh vào nhập học, nhằm đảm bảo công tác thực hiện quy định kiểm dịch cách ly, Cục Du lịch Chính phủ TP. Đào Viên đã mời các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn/ nhà nghỉ cùng trường học đến thảo luận, dự tính đưa ra 500 phòng dùng làm nơi kiểm dịch cách ly, yêu cầu nhà trường nắm bắt thời gian nhập cảnh của học sinh/ sinh viên, sắp xếp chia đợt theo từng nhóm để du học sinh nhập cảnh cách ly.

Giác đốc Cục Du lịch ông Yang ShengPing cho biết, trước mắt cơ sở cách ly thông thường và khách sạn cách ly theo chuyên án tại thành phố Đào Viên tổng cộng 11 cơ sở, với 1.438 phòng, tỉ lệ sử dụng tính đến hiện tại đạt 80%. Trước khi nhập học du học sinh sẽ đến Đài Loan trước do đó nhu cầu sử dụng cơ sở/ khách sạn cách ly trong thời gian ngắn sẽ có chiều hướng gia tăng, thành phố đã hợp tác với 5 doanh nghiệp khách sạn, dự tính cung ứng 500 phòng dùng để kiểm dịch cách ly, hỗ trợ thành phố Đào Viên còn có 1 trường nghề và 6 trường đại học giới thiệu du học sinh đến cách ly. Về sau vẫn tiếp tục yêu cầu nhà trường cùng khách sạn/ cơ sở cách ly liên hệ mật thiết, nắm bắt thời gian nhập cảnh của du học sinh, chia theo đợt/ phân nhóm để cách ly, như vậy số phòng sẽ đủ cung ứng.

 

Nguồn:桃園市政府網站

647 du học sinh nước ngoài đến Đào Viên nhập học, Phó thị trưởng thành phố Đào Viên ông Gao AnBang chỉ thị điều động 5 khách sạn lớn chuẩn bị 500 phòng dùng để phòng dịch cách ly (ảnh: 桃園市政府網站

(說明:647 du học sinh nước ngoài đến Đào Viên nhập học, Phó thị trưởng thành phố Đào Viên ông Gao AnBang chỉ thị điều động 5 khách sạn lớn chuẩn bị 500 phòng dùng để phòng dịch cách ly (ảnh: 桃園市政府網站 )

Write your comment
Auth Code
Top