To the central content area :::
Chuyên mục về Phòng chống dịch bệnh COVID-19-內頁
::: To the bottom Area

Người dân đặt mua khẩu trang đã quá thời gian nhưng vẫn chưa đến nhận khẩu trang vui lòng đem theo tin nhắn đến địa điểm nhận hàng để nhận khẩu trang

2020-08-23 17:00

Ngày 22/08 Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương thông báo về công tác chuẩn bị bổ sung khẩu trang do việc đặt mua khẩu trang bằng tên thật 2.0/3.0 từ đợt 1 đến đợt 13 người đặt mua đã quá hạn đến nhận nhưng vẫn chưa đến nhận khẩu trang; đồng thời giải quyết đơn đặt mua hàng khẩu trang đợt 15. Do việc thay đổi về địa điểm nhận khẩu trang được chỉ định khiến người dân không thể đến địa điểm đã đặt khẩu trang nhận khẩu trang, ngày 24/08 sẽ gởi thông tin qua tin nhắn điện thoại, người dân từ ngày 24~26/08 thông qua eMask, APP thẻ bảo hiểm, Kiosk bốn cửa hàng tiện lợi sẽ chọn lựa lại địa điểm nhận khẩu trang, hoặc xem thêm thông tin tại eMask預購系統 .

Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương nói thêm, ngày 28/08 sẽ gởi tin nhắn thông báo đến người nhận bổ sung khẩu trang (bao gồm những người đặt mua thay đổi địa chỉ nhận khẩu trang); từ ngày 31/08~13/09 (trùng thời gian nhận khẩu trang của đợt đặt khẩu khang thứ 15), đem them tin nhắn kèm số thứ tự, giấy tờ cá nhân đến địa điểm đặt nhận khẩu trang để nhận khẩu trang.

Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương nhắc nhở người dân, trong thời gian cho phép người đặt mua nhưng chưa lãnh nhận đến lãnh nhận vẫn không đến lãnh nhận khẩu trang, đơn đặt hàng xem như được hủy bỏ, sau khi trừ các chi phí thủ tục liên quan 58.9 Đài tệ số tiền còn dư sẽ được hoàn trả.

 

Nguồn: Cục Quản lý bệnh tật

Người dân đặt mua khẩu trang từ đợt 1 đến đợt 13 đã quá thời gian nhưng vẫn chưa đến nhận khẩu trang vui lòng đem tin nhắn đến địa điểm nhận hàng để nhận khẩu trang (ảnh: Cục Quản lý bệnh tật

(說明:Người dân đặt mua khẩu trang từ đợt 1 đến đợt 13 đã quá thời gian nhưng vẫn chưa đến nhận khẩu trang vui lòng đem tin nhắn đến địa điểm nhận hàng để nhận khẩu trang (ảnh: Cục Quản lý bệnh tật)

Write your comment
Auth Code
Top